با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1392-1391)

                      مشاهده اطلاعات آماری

تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 228
تعداد نویسندگان 492
تعداد مشاهده مقاله 200,283
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 299,418
نسبت مشاهده بر مقاله 878.43
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1313.24
تعداد مقالات پذیرفته شده 205
درصد پذیرش 17
زمان پذیرش (روز) 410
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 185

 

«برنامهریزی توسعه کالبدی» نشریهای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای در حوزههای علوم برنامه­‌ریزی را بهصورت فصلنامه با صاحبامتیازی دانشگاه پیام نور منتشر میکند. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر میباشد:

 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شدهاست.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) میباشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید.
 • نوع نشریه: نشریه علمی رتبه علمی ب از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم
 • نوع مقالات علمی قابل انتشار: پژوهشی، مروری، ترویجی، کوتاه، مطالعه موردی، روششناسی، کاربردی، نقطهنظر و مفهومی
 • شیوه انتشار: الکترونیکی و چاپی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • زبان نشریه: فارسی(چکیده و منابع خارجی به زبان انگلیسی)
 • متوسط زمان داوری مقالات: 6 هفته
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از سامانه مشابه یاب متون علمی همیاب استفاده میشود.
 • نحوه دسترسی: رایگان و آزاد به مقالات
 • کشور محل انتشار: ایران
 • حوزه فعالیت تخصصی: همه مباحث مؤثر و مرتبط با علوم برنامهریزی
 • شروع انتشار: زمستان 139۱
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله: در حال حاضر سه میلیون ریال تا مرحله پذیرش قطعی و سه میلیون ریال هزینه انتشار (جمعاً شش میلیون ریال)
 • نوع داوری: فرایند داوری تخصصی بهصورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل دو داور و یک داور تطبیقی
 • بازه زمانی بررسی اولیه: یک هفته کاری
 • ایمیل نشریه: pspjournals@gmail.com

در صورت وجود هرگونه سؤال، برای نشریه ایمیل ارسال فرمائید. به ایمیل شما ظرف مدت 48 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.

مقاله پژوهشی
چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی مبتنی بر نگرش خبرگان دانشگاهی و اجرایی

فاطمه رضایی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ صدیقه حسینی حاصل

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62809.2577

چکیده
  توسعه روستایی به عنوان هدف و یا راهبرد توسعه در بسیاری از کشورها مورد تأکید نظام سیاست­گذاری و برنامه­ریزی آن­ها است. برای دستیابی به این هدف، توجه به اصول محتوایی و رویه­ای برنامه­ریزی (توسعه روستایی) مبتنی بر ادبیات نظری-تجربی و  نگرش خبرگان در سطوح مختلف فضایی از جمله منظومه روستایی اهمیت دارد. تحقیق حاضر با هدف  ارائه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی ابعاد پنهان سکونت با رویکردی معناشناسانه در مسکن اجتماعی، مطالعه موردی: سکونتگاه های مسکن اجتماعی در همدان

شیما اسلام پور؛ سعید میررریاحی؛ سوزان حبیب

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 15-40

https://doi.org/10.30473/psp.2023.63480.2591

چکیده
  مسکن اجتماعی در سال­های اخیر به­دنبال افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، به ­عنوان یکی از راه­های پاسخ­گویى به نیاز مسکن مطرح شده است. از آنجا که در ایران مسکن اجتماعی، تجربه­ای کم و بیش جدید محسوب می­شود، در این راستا تحقق امر سکونت، به­دلیل گسترش روزافزون چنین مسکن­هایی در شهرها، ضرورى به­نظر مى­رسد، تا بتوان پایه­هاى ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نظام‌مند ابعاد و شاخص‌های مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش فراترکیب

محمد جواد سامانی نژاد؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ محسن نیازی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 41-58

https://doi.org/10.30473/psp.2023.65838.2635

چکیده
  تجدید حیات شهرها نیز مانند موجودات زنده از طریق نوسازی سلول‌ها و بافت‌هایی است که همواره فرسوده می‌شوند. گاهی روند فرسودگی سریع­تر از روند نوسازی حرکت می‌کند، که در این صورت انباشت فرسودگی، بحرانی شده و تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را ضروری می‌سازد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، میزان مشارکت مردم در امر بهسازی و نوسازی بافت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و تدقیق نواحی فرهنگی آرامستان‌ها در راستای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: آرامستان‌های ناحیه شهری مشهد)

مصطفی طالشی؛ حسین امجد یزدی؛ حسین رحیمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 59-71

https://doi.org/10.30473/psp.2023.65482.2632

چکیده
  آرامستان­ها یکی از عناصر اثربخش در چیدمان ساختار فضایی سکونتگاه انسانی و به‌ویژه شهرهای ایرانی است. رویکرد توسعه فرهنگی- اجتماعی آرامستان‌ها با افزایش میزان تعاملات اجتماعی و حضورپذیری شهروندی موجب سرزندگی شهری فضاهای شهری می­شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت کارکردی آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتاب کالبدی و فضایی سیاست‌های نولیبرالیسم در سکونتگاه‌های پیراشهر بیرجند

محمود فال سلیمان؛ محمد حجی پور؛ جواد کریمی پور

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/psp.2023.66139.2639

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی و ارزیابی اثرات کالبدی و فضایی اقدامات اجرایی متأثر از رویکرد سیاست­های نتولیبرال توسط نظام برنامه­ریزی در سکونتگاه­های پیراشهر بیرجند است. از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد پیمایشی بوده است و گردآوری داده­ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به وسیله نماگرهای آمار کلاسیک و فضایی انجام شده است. جامعه تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش حکمروایی مطلوب شهری در رفع ناپایداری بافت‌های ناکارآمد میانی شهر سمنان

مهدی صمیمیان؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62721.2575

چکیده
  بافت­های ناکارآمد شهری از یک سو بدلیل مشکلات متفاوت و درصد بالایی از جمعیت شهری از سوی دیگر در  مقایسه با بافت­های دیگر شهر اهمیت بسزایی دارند هدف از این تحقیق، بررسی نقش دولت­ و استفاده از فرایندهای حکمروایی در تحقق توسعه و پایداری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به طور مؤثر و جامع است. در تحقیق حاضر برای شناخت نقش حکمروایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌برنده توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه روستاییان، مطالعه موردی: دهستان حیران، شهرستان آستارا

کیومرث خداپناه

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30473/psp.2023.64008.2605

چکیده
  گردشگری روستایی راهبرد نوینی برای دستیابی به توسعه روستایی است که از طریق ایجاد فعالیت‌های مکمل و متحول نمودن این نواحی، نقش عمده‌ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع‌بخشی به رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش، با رویکرد عوامل پیش برنده گردشگری روستایی انجام شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی‌-‌ تحلیلی و از لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری ‌‌شهر یاسوج با استفاده از مدل متاسوات (Meta-swot) براساس رویکرد توسعه پایدار

اسماعیل علی اکبری؛ محمدمهدی حسن زاده؛ بیژن دادرس؛ محسن سقائی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 117-131

https://doi.org/10.30473/psp.2023.64956.2620

چکیده
    باتوجه به پتانسیل فراوان شهر یاسوج در صنعت گردشگری و تأثیر آن بر توسعه پایدار، برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری در این شهر ضرورت دارد‌‌.‌‌ در همین راستا هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر یاسوج‌‌‌‌،‌‌‌‌ شناسایی و عوامل توسعه گردشگری و مقایسه با مناطق رقیب براساس رویکرد توسعه پایدار بوده است‌‌.‌‌ نوع تحقیق ...  بیشتر

پیامدهای مکانی- فضایی تغییر کاربری اراضی سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان قرچک – استان تهران)

ریحانه سلطانی مقدس

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6069

چکیده
  تغییر کاربری در سکونتگاهای روستایی پیراشهری بسیار وسیع بوده است. به صورتی که گسترش شهرنشینی تحولات بسیاری را در سکونتگاه­های روستایی شکل داده است که از جمله آنها می توان به پیامدهای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره نمود. مهمترین پیامد تغییر کاربری اراضی ، تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی است که سبب کاهش قدرت تولیدی سکونتگاههای ...  بیشتر

تحلیل خزش شهری و تحولات کاربری اراضی (مطالعات تطبیقی شهرهای ارومیه و اصفهان)

حمید جلالیان؛ پرویز ضیائیان؛ پرستو دارویی؛ خدیجه کریمی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 73-98

چکیده
  گسترش شتابان شهرها و رشد فیزیکی ناموزون آنها، که اصطلاحاً "خزش شهری" نامیده می‎شود، موجب خورنـدگی روسـتاها و اراضـی پیرامونی آنها، تبدیل بی‎رویه اراضی کشاورزی و تخریب منابع محیط­زیست گردیده است. این وضعیت در کلان‌شهرهای منطقه­ا­ی نمود گسترده­تری داشته­است. دو شهر ارومیه و اصفهان به­عنوان دو کلان­شهر منطقه­ای و ...  بیشتر

چگونگی ارتقای کالبد و منظر شهری از طریق احیای ارزشهای فرهنگی – تاریخی شهر

سیدتاج‏الدین منصوری؛ حیدر جهان بخش

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 89-102

چکیده
  در سه دهة آخر قرن بیستم میلادی، به موازات تحولات اولیة روانشناسی محیط، تغییرات علمی، فناوری و فرهنگی مهمی در محیط کالبدی زندگی انسان پدید آمد. تأثیر بیان و جاری شدن این تحولات در مباحث روانشناسی محیط و علوم رفتاری منجر به تغییر مبانی طراحی فضای شهری متکی بر فضا و زمان بوده است. پس از ورود مباحث بیان شده به ساحت نظری این حوزه، موضوع ادراک ...  بیشتر

پیوستگی توسعة روستایی ـ شهری در قالب منظومه‌های روستایی

عباس سعیدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 11-20

چکیده
  توسعة پایدار روستایی فرایندی است که ارتقای همه‌جانبة زندگی روستایی را از طریق زمینه‌سازی و ترغیب فعالیت­های همساز با قابلیت­ها و تنگناهای محیط (به مفهوم عام آن) مورد تأکید قرار می‌دهد. بر این بنیاد، توسعة پایدار روستایی جنبه‌های گوناگونی را شامل است، اما زمینه‌سازی­های ساختاری در چهار جنبة عام می‌تواند به کارکرد مناسب این ...  بیشتر

گذار تحولی بافت کالبدی روستاهای واقع در حوزه های کلانشهری مطالعه موردی : مساکن روستایی –دهستان طرقبه

ریحانه سلطانی مقدس

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1391، ، صفحه 39-48

چکیده
  بافت کالبدی در روستاها بستر فعالیت­های مختلفی به شمار می­رود که در زندگی روستایی نقش مهمی دارند و بسیاری از کارکردهای روستایی وابسته به این عناصر است. به صورتی­که هرگونه تغییر در ویژگی-های اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی در بافت کالبدی روستاها منعکس می­شود. این تغییرات بیانگر تأثیرپذیری سکونتگاه­های روستایی از جریان­های مختلف ...  بیشتر

دسترسی رایگان

«برنامه‌ریزی توسعه کالبدی» به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود

مشابهت یابی

این نشریه جهت بررسی سرقت ادبی مقالات از سامانه مشابهت یابی همیاب استفاده می نماید.

Creative Commons

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

نشریه علمی برنامه ریزی توسعه کالبدی با همکاری مشترک انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در قالب تفاهم نامه همکاری منتشر می‌شود.

ابر واژگان

نشریات مرتبط