با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 205
تعداد مشاهده مقاله 181187
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 282519
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 66 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 425 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 37 روز
درصد پذیرش 16 %