با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 207227
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 305596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 407 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 34 روز
درصد پذیرش 18 %