با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

 

داوران محترم جهت داوری مقالات لازم است مراحل انجام کار را به این ترتیب دنبال نمایند:

1- ابتدا در سامانه ثبت نام کنید.

2- با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و بر روی گزینه داور کلیک نمائید.

3- گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید نمائید.

4- سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

5- پس از مطالعه مقاله، بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه های باز شده در فایل کشویی این قسمت را تکمیل نمائید.

6- در انتها نظر نهایی خود را در مورد مقاله ذکر کرده و تائید نمائید.

نکته: دقت کنید در قسمت توضیحات نویسنده مشخصات خود را قید نفرمائید.

 

نام داور وابستگی سازمانی
مهدی ابراهیمی بوزانی استادیار دانشگاه پیام نور
سامان ابی زاده گروه هنر معماری دانشگاه پیام نور مرکزاردبیل
محسن احدنژاد دانشگاه زنجان
عباسعلی آروین جغرافیا. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران
محمد اسکندری نوده دانشگاه پیام نور
فرحناز اکبراقلی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
تیمور آمار عضو هیئت علمی
بهرام ایمانی عضو گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی
بابک امیدوار دانشیار گروه مهندسی محیط زیست
سهراب امیریان
شهرام امیرانتخابی عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور ایران
مصطفی امیرفخریان استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی، مشهد
ام السلمه بابایی فینی هیئت علمی
امیر بخشی دانشگاه پیام نور استان مازندران
سیدعلی بدری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رحمت بهرامی هیات علمی
مهددیه پژوهان فر هیات علمی
محمدقاسم ترکاشوند استادیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور
مسعود تقوایی
مسعود توفیقی
جمیله توکلی نیا
مهدی ثقفی عضو هیات علمی
مجید جاوری هیات علمی
حمید جلالیان هیئت علمی - دانشگاه خوارزمی
حیدر جهانبخش استادیار و رئیس بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور
فرهاد جوان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرح حبیب گروه شهرسازی دانشگاه علوم و تحقیقات
اسدالله حیدری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید علی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حسن حکمت نیا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حسین خادمی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
فضیله خانی
کیومرث خداپناه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدامین خراسانی
هاشم داداش پور دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
بیژن دادرس
حسن دارابی هیات علمی دانشگاه تهران
علیرضا دربان آستانه عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
اسدالله دیوسالار دانشگاه
شاپور دیوسالار معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران
علیرضا رابط عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
وحید ریاحی دانشیار دانشگاه خوارزمی
محمد علی رحیمی پور شیخانی نژاد هیات علمی جهاد دانشگاهی
حمید رضا رخشانی نسب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
شاه بختی رستمی
محمد رضا رضوانی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
مجتبی رفیعیان
علیرضا سیاف زاده استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
محمد حسین سرائی استاد دانشگاه یزد
عباس سعیدی مدیر گروه
محسن سقائی رئیس مرکز وزوان
ریحانه سادات سلطانی مقدس عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
پرویز سلیمانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
علیرضا سلیمانی مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی پیام نور استان آذربایجان غربی
حمید شایان
محسن شاطریان گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان
حکمت شاهی اردبیلی عضو هیات علمی
پروانه شاه حسینی عضو هیئت علمی
مصطفی شاهینی فر استادیار دانشگاه پیام نور
عدالنبی شریفی دانشگاه پیام نور
ناصر شفیعی ثابت
پری شکری فیروزجاه هیئت علمی
رستم صابری فر هیات عملی, پیام نور
لیلا صیاد بیدهندی استادیار دانشگاه پیام نور
مهدی صداقت
اسماعیل صفرعلی زاده دانشگاه پیام نور
گیتی صلاحی اصفهانی هیأت علمی دانشگاه پیام نور ساوه
محمود ضیایی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمدمهدی ضیاء نوشین
مصطفی طالشی گروه جغرافیای دانشگاه پیام ور
حامد عباسی
مهدی عباس زاده سورمی هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن
عبدالله عبدالهی عضو هیات علمی
فرهاد عزیزپور دانشگاه خوارزمی
سهراب عسگری جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
هوشمند عطایی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
اسماعیل علی‌اکبری استاد
سیدامیرمحمد علوی زاده استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
سید رامین غفاری دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور- مرکز شاهین شهر
هادی غفاری
محمد غلامی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد فرجی دارابخانی عضو علمی / استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رییس دانشگاه پیام نور سرابله
رودابه فرهادی هیأت علمی دانشگاه پیام نور
قدیر فیروزنیا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
رضا قادری عضو هیئت علمی
محمد قاسمی سیانی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی
محمود قدیری
امین قربانی دانشگاه پیام نور
علی قربانی گروه عمران
محمدصدیق قربانی
مریم قربانی رشته معماری
حسین قنبری گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز رشت
فهیمه قندشکن دانشگاه پیام نور
اکبر کیانی دانشیار دانشگاه زابل دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی اصغر کدیور
محمدرضا کرمی
عصمت کرمی فر استادیار دانشگاه دزفول
مهناز کشاورز دانشگاه پیام نور
ژیلا کلالی مقدم مدیر گروه جغرافیا
علی گلی دانشگاه شیراز
ساناز لیتکوهی مدیرگروه معماری و شهرسازی
رضا لحمیان استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران
سعدی محمدی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران
رضا مختاری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
نفیسه مرصوصی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
پریچهر مصری علمداری
داوود مهدوی
علی موحد دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم جغرافیایی
سیدمهدی موسی کاظمی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
میرنجف موسوی هیات علمی دانشگاه ارومیه
علی نصیری
اسماعیل نصیری هنده خاله عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور
عبدالحمید نظری عضو هیئت علمی
شهاب نوبخت حقیقی عضوهیات علمی
اصغر نوروزی گروه جغرافیا- دانشگاه پیام نور- تهران ایران
فرزاد ویسی گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور
هادی ویسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور