با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

«برنامه‌ریزی توسعه کالبدی»

جهت ارتباط با دبیرخانه فصلنامه از روش های زیر استفاده نمایید:

 

وبسایت:  psp.journals.pnu.ac.ir

 

ناشر: دانشگاه پیام نور

ایمیل نشریه: Gsp@pnu.ac.ir

ایمیل سردبیر:  taleshi_mo@yahoo.com

ایمیل مدیر اجرایی: pspjournals@gmail.com

آدرس پستی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی داشگاه پیام نور - دفتر فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی- صندوق پستی 4697-19395


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image