با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل اثرگذاری تعاملات فضایی در پایداری زیست بوم عشایری مورد مطالعه: طایفه بابادی باب دهستان شوراب تنگزی ناحیه کوهرنگ (استان چهارمحال و بختیاری)

فرزاد محمودیان؛ وحید ریاحی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/psp.2024.68352.2683

چکیده
  ابتدایی‌ترین شکل مطالعه پایداری سامانه­های عشایر در ساختار نوین جامعه شبکه­ای، شیوۀ تعاملات فضایی آنهاست. در این راستای برنامه­ریزی منطقه­ای و شبکه­­های پویا با تحلیل شاخصه­های جریانات فضایی به صورت طبقه­بندی ذیل روابط مفهومی عناصر شبکه­های اجتماعی فضایی، پایداری فعالیت گروهی تولیدی کنشگران عشایری در زوجین زیست­بوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی شهر ایرانی-اسلامی با الگوی رشد فشرده شهری (مورد مطالعه: شهر کاشان قدیم و معاصر)

فاطمه شیخ زاده؛ جمیله توکلی نیا؛ محسن شاطریان

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 19-40

https://doi.org/10.30473/psp.2024.64942.2624

چکیده
  شهر ایرانی_اسلامی همچون بسیاری از شهرهای جهان در برخورد با مدرنیته دچار تحولات نامطلوب ازجمله پراکندگی شهری و آثار آن شده است. در اواخر قرن بیستم رشد فشرده شهری به‌عنوان الگوی توسعه جایگزین پراکندگی مطرح شد که علاوه بر آن از راهبردهای مطرح جهت ارتقاء زیست‌پذیری شهرها نیز است. این پژوهش باهدف شناسایی و مقایسه مؤلفه‌های الگوی رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی فضایی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری در برابر سیلاب (مورد مطالعه: محلات کلان‌شهر تهران)

سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت اله زیاری؛ علی حسینی؛ محمد سینا شهسواری

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/psp.2024.69644.2702

چکیده
  افزایش چشمگیر شهرنشینی همراه با تراکم بیش ازحد جمعیت و فعالیت در شهرها و روند رو به رشد آن به لحاظ تنوع و دگرگونی­های کارکردی و کالبدی موجب افزایش اهمیت موضوع آسیب­پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی نظیر سیلاب شده است. این پژوهش با استفاده از 54 شاخص کلیدی در چارچوب مدل MOVE میزان آسیب­پذیری مناطق شهر تهران را مشخص نموده است. سپس نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناخت اصول نگرش مکان در بناهای تاریخی با رویکرد پدیدارشناسانه (مورد مطالعه: کاخ صاحبقرانیه و باغ فردوس تهران)

محمد مرزبان راد؛ محمدحسن طالبیان؛ اسکندر مختاری طالقانی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 57-72

https://doi.org/10.30473/psp.2024.69931.2704

چکیده
  مکانمندی خصوصیتی است که وابسته بودن به مکان را نشان می‌دهد. ا اصول نگرش به مکان و مکانمندی هر بنایی وابسته به چهار خصوصیت پیکره و سیما، نظم، هویت و خاطره است که از برداشت‌های ذهنی- درونی و فیزیکی – بیرونی نشأت می‌گیرد. پژوهش حاضر با تأکید بر رویکرد پدیدارشناسانه، به دنبال بازخوانی اصول مکانمندی در بناهای تاریخی و یافتن ارتباط میان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فضایی مهاجرت داخلی با تکیه بر شاخص خشکسالی در ایران

یگانه موسوی جهرمی؛ جهانگیر بیابانی؛ الناز ارزاقی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/psp.2024.68877.2693

چکیده
  در سال‌های اخیر محققین، جریان‌های مهاجرتی را با استفاده از روش‌های تجربی متعدد تحلیل کرده­اند. این پژوهش نیز شاخص­های اقتصادی (سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شدت فقر ) و محیطی ( شاخص خشکسالی (CI)) مؤثر بر مهاجرت داخلی در 31 استان ایران را طی سال­های 95-1390 در نظرگرفته است. نتایج آمار توصیفی توسط نرم افزار ArcMap نمایش داده شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش میزان مطلوبیت آسایش مدارس ابتدایی دولتی شهر کارون بر اساس شاخص‌های زیست اقلیمی

محمد بافقی زاده

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 89-110

https://doi.org/10.30473/psp.2024.57641.2437

چکیده
  هدف کلی از انجام این تحقیق، سنجش میزان مطلوبیت آسایش مدارس ابتدایی دولتی شهر کارون بر اساس شاخص زیست اقلیمی ماهانی و گیونی است. در این پژوهش از داده های هواشناسی دما و بارش، رطوبت و باد غالب در بازه زمانی 30 ساله (1397- 1367) استفاده گردید و برای ترسیم نمودارهای مربوطه از نرم افزار Climate Consultant استفاده شد که نتایج زیر حاصل گردید.بر اساس نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل قابلیت ادغام مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و هوش ‌مصنوعی در معماری با رویکرد ردیابی نظام‌وار منابع علمی در دوره 2021-2015

محمد امان زادگان؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی اکبر حیدری؛ راضیه ملک حسینی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 111-134

https://doi.org/10.30473/psp.2024.67927.2673

چکیده
  مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) صنعت ساخت‌وساز را با بهبود کارایی و ساده‌سازی روش‌های پروژه ساختمان متحول ساخته است.ادغام BIM با سیستم‌های دیجیتالی همچون هوش‌مصنوعی (AI) ، موانع را از بین ‌برده و چرخه عمر پروژه را سازنده‌تر و سودمندتر می‌سازد. مزایای BIM و AI فراتر از مدل‌سازی سه بعدی و طرح‌های ساختمانی است. آن‌ها کل چرخه عمر پروژه ساخت‌و‌ساز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل وضعیت شاخص‌های مسکن پایدار در نواحی روستایی و تأثیرات آن بر توسعه روستایی (مورد مطالعه: دهستان محمدآباد شهرستان هامون

اسماء کیخا؛ سیدهادی طیب نیا

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 135-154

https://doi.org/10.30473/psp.2024.62660.2571

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت شاخص­های مسکن پایدار در نواحی روستایی و اثرات آن بر توسعه روستایی و در دهستان محمدآباد شهرستان هامون صورت گرفته است. روش پژوهش در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده که با رویکرد پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل دو قسمت؛ روستا و خانوار است که در جهت تعیین تعداد روستا با روش تخمین شخصی، تعداد ...  بیشتر