با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل تأثیر رویکرد ادراک محیطی در برنامه‌ریزی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری کلان‌شهر مشهد

علی اکبر عنابستانی؛ سودابه احمدی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 11-31

https://doi.org/10.30473/psp.2022.55244.2365

چکیده
  درگیری کامل ادراکات حسی انسان با فضا و وجود عناصر معنابخش در آن، بستر ایجاد کیفیت محیط در زمان‌های آینده خواهد شد و آگاهی جمعی از کیفیت کالبدی مدنظر را موجب می‌شود. هدف کلیدی این تحقیق، تحلیل تأثیر ادراک محیطی در  برنامه‌ریزی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری کلان‌شهر مشهد است. این پژوهش از حیث ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی طرح بازسازی زلزله بم بر تحولات کالبدی مسکن روستایی

مصطفی طالشی؛ عبدالحمید نظری؛ محمدعلی معین فر

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 33-52

https://doi.org/10.30473/psp.2022.55077.2356

چکیده
  یکی از اهداف بنیادین در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، کاهش آسیب‌پذیری فضای کالبدی در برابر مخاطرات‌محیطی است. از مهم‌ترین بحران‌های خطرآفرین در فضای جغرافیایی کشور، وقوع زلزله و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن است. وقوع زلزله بم در سال 1382به اجرای «طرح بازسازی شهر بم وروستاهای پیرامون» در سال 1384منجر شد که تغییرات تأمل‌برانگیزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تطبیقی میزان رضایت ساکنان از مسکن مهر (مورد مطالعه: مسکن مهر شرق و مسکن مهر غرب زاهدان)

حسنیه شیران؛ حمید رضا رخشانی نسب

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 53-66

https://doi.org/10.30473/psp.2022.53955.2330

چکیده
  یکی از عمده­ترین سیاست­های کشور در سال­های اخیر با هدف تأمین مسکن اقشار مختلف، «طرح مسکن مهر» است که به‌عنوان یکی از استراتژی­های اصلی دولت با هدف تأمین مسکن اجرا شد. هدف این پژوهش، «ارزیابی تطبیقی میزان سنجش رضایت ساکنان از مسکن مهر در شهر زاهدان» است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مؤلفه‌های محیطی تخصیص فضای بهینه در احداث دهکده گردشگری (مورد مطالعه: جنگل روستای میرآباد شهرستان اشنویه)

حسن هوشیار؛ رضا قادری؛ حسین رمضان تاش دهگرجی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 67-79

https://doi.org/10.30473/psp.2022.56456.2394

چکیده
  شناسایی نواحی مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران در قالب دهکده­های گردشگری، از مهم­ترین موضوعات برنامه­ریزان گردشگری است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف مکان­یابی پهنه­های مستعد در سطح محدوده جنگل میرآباد واقع در شهرستان اشنویه، با توجه به 9 شاخص مؤثر در مکان­گزینی دهکده­های گردشگری(معیار شیب، آفتاب­گیری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر قوانین و مقررات شهرسازی در توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

کیا بزرگمهر؛ علی اصغر جعفری؛ مهرداد رمضانی پور؛ لیلا ابراهیمی جمنانی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30473/psp.2022.56843.2408

چکیده
  اهمیت قوانین و مقررات شهرسازی در شکل‌گیری و ایجاد شهر خوب و پایدار، ضرورت توجه به اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار از ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تدوین ضوابط متناسب با ویژگی‌های سکونتگاه‌های شهری و نیازهای روز شهروندان، همچنین کارآمدی در اجرا و وجود مدیریت واحد و یکپارچه شهری را فراهم می‌سازد. هدف از این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: شهرستان نیر)

کیومرث خداپناه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30473/psp.2022.59895.2494

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری، به مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی است که شناخت و تحلیل علمی آن می‌تواند چارچوب مطمئنی را برای برنامه‌ریزی صنعت گردشگری فراهم سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار روستایی در شهرستان نیر و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران‌ها بر یکدیگر انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پهنه بندی مخاطرات لرزه ای شهرهای مرزن آباد و طالقان براساس ارزیابی شاخص های مورفوتکتونیک

المیرا مصدق زاده؛ محمد خلج

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 107-116

https://doi.org/10.30473/psp.2022.56262.2389

چکیده
  مورفوتکتونیک علمی است که تاثیر تکتونیک فعال را با استفاده از شاخص­های ژئومورفیک به عنوان سنجش و توصیف کمی اشکال و چشم­اندازهای زمین مشخص می­کند؛ بر همین اساس اندازه­گیری­های کمی، شرایطی را فراهم می­آورد تا با استفاده از آن­ها به شناسایی وضعیت مناطق دارای تکتونیک فعال پرداخته شود. در این مطالعه با استفاده از شاخص­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازاندیشی نقش «حیاط» در برنامه‌ریزی توسعه مسکن پایدار از طریق آثار سینمایی (مورد مطالعه: «طهران تهران» و «مهمان مامان» اثر داریوش مهرجویی)

پرنا کاظمیان؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ فروس حاجیان پاشاکلایی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 117-124

https://doi.org/10.30473/psp.2022.55795.2379

چکیده
  در برنامه‌ریزی توسعه پایدار، توجه به مفهوم مسکن و خانه ضروری است. زیرا مسکن مفهومی فیزیکی است، اما خانه به عنوان مکان زندگی انسان با تمام ابعاد زندگی او در ارتباط و کنش متقابل است و معانی مختلفی را فراتر از مسکن در خود جای می‌دهد. با بهره­گیری از مباحث پدیدارشناسی به عنوان روش ادراک ساختارهای تجربه و آگاهی، می­توان به مطالعات کیفی ...  بیشتر