با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)

طاهره صادقلو؛ سودابه احمدی؛ حمید شایان

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/psp.2022.47535.2152

چکیده
  از آنجا که محیط روستا یکی از عناصر سازمان فضایی است و منظر روستا با ابعاد مختلف کالبدی_عملکردی از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری محیط روستایی برخوردار است و از سوی دیگر با تغییرات سبک زندگی و نیازمندی­های روستاییان در سال­های اخیر به تشدید و تسریع فرآیند تغییر منظر انجامیده و مدیریت و برنامه­ریزی این فضاها بویژه در پسکرانه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل و چالش‌های توسعه مسکن معیشت‌محور روستایی

ایرج قاسمی؛ خلیل کلانتری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 15-26

https://doi.org/10.30473/psp.2022.60465.2514

چکیده
  مسکن روستایی پدیده‌ای کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. از این رو همواره با معیشت و فعالیت اقتصادی خانوار و روستا پیوند داشته است. مسکن معیشت‌محور روستایی طی سال­های اخیر گرایش به همانندسازی با مسکن شهری پیدا کرده و سهم مسکن معیشت‌محور کاهش یافته است. مسئله این مقاله شناسایی چالش‌های پیش روی توسعه مسکن معیشت‌محور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرائم و ارتقای امنیت شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهرهشتگرد)

جبار شرافت پور؛ رحیم سرور؛ بختیار عزت پناه

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/psp.2022.60894.2522

چکیده
  داشتن محیط شهری ایمن با زیرساخت‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت روانی در افراد، سبب افزایش حس حضور در مکان و افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان در سطح شهر شده و همه اقشار جامعه بدون تجربه ترس و جرم در فضاهای شهری در ساعات شبانه حضور فعال خواهند داشت. در نتیجه، سرزندگی و زیست‌پذیری فضای شهری افزایش می‌یابد. این مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تکنیک‌های تغییرات پوشش گیاهی/ کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS (مطالعه موردی: حوضه گرگانرود)

صالح ارخی؛ بهنام عطا؛ اسمعیل شاهکویی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 41-60

https://doi.org/10.30473/psp.2022.60210.2506

چکیده
  براثر فعالیت­های انسانی، چهره زمین همواره دست‌خوش تغییر می­شود. از این­رو برای مدیریت بهینه مناطق طبیعی، آگاهی از روند و میزان تغییرات پوشش گیاهی/کاربری اراضی ضروری است و برآورد این تغییرات اهمیت به­سزایی دارد .هدف از انجام این پژوهش، پایش تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای در حوضه آبخیز گرگانرود در استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پهنه بندی کالبدی خطر آتش سوزی جنگل با روش AHP فازی ‌و GIS (مورد مطالعه: ‌اسالم)

سحر طبیبیان

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30473/psp.2022.62345.2561

چکیده
  آتش‌سوزی در جنگل چه منشأ انسانی و چه منشأ طبیعی داشته باشد به عنوان بحران در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مهم است. هدف از انجام پژوهش حاضر تهیه نقشه پتانسیل حریق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنگل‌های مناطق روستایی شهراسالم به منظور مدیریت این مناطق، برای بخش‌های اجرایی است. در این مقاله با روش تحلیلی_مکانی و با بهره‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی از پدیده خشکسالی با استفاده از مدل کوپراس (موردمطالعه: شهرستان داراب)

هوشمند عطایی؛ علیرضا بستانی؛ ریحانه سادات سلطانی مقدس؛ گیتی صلاحی اصفهانی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30473/psp.2022.53248.2307

چکیده
  خشکسالی از پیچیده­ترین و ناشناخته­ترین مخاطرات طبیعی است که خسارات اقتصادی، اجتماعی و محیطی جبران­ناپذیری بر سکونتگاه­های روستایی وارد می­کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان آسیب­پذیری سکونتگاه­های روستایی از پدیده خشکسالی با استفاده از مدل کوپراس در روستاهای واقع در محدوده­های خشکسالی شهرستان داراب است. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش حکمروایی هوشمند شهری در دوره پساکرونا به منظور توسعه پایدار شهری با مدل تحلیل عاملی اکتشافی_تأییدی و مدل‌سازی SEM باAMOS (مورد مطالعه: شهر سمنان)

کرامت اله زیاری؛ علی اصغر احسانی فرد

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 87-108

https://doi.org/10.30473/psp.2022.61905.2548

چکیده
  برمبنای نظریه آشوب (Chaos Theory) در درون بی نظمی و آشوب، الگویی از نظم وجود دارد و شهر نیز به عنوان سیستمی پیچیده و آشوبی عمل می‌کند که با ورود بی‌ن‍‍ظمی و درون آشوب و بی‌نظمی به دنبال و در تلاش برای دستیابی به نظم جدیدی خواهد بود (تئوری آشوب مناسب سیستم‌های پیچیده مانند شهر است که با بهره‌­­­­­گیری از آشوب و بی‌نظمی به وجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین پیامدهای کالبدی – فضایی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت

گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمدباسط قرشی میناباد

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 109-121

https://doi.org/10.30473/psp.2022.40797.1439

چکیده
  روستا اولین شکل از حیات جمعی انسان در عرصه طبیعی است که از ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، کالبدی خاصی برخوردار است. در برخی از سکونتگاه­های روستایی با تغییر در فعالیت­های اجتماعی_اقتصادی ناشی از گسترش فضای کالبدی، افزایش جمعیت و کارکردها دچار تحول شده و شرایط کالبدی ویژه­ای را تجربه کرده و به تدریج به سوی کارکردهای شهری ...  بیشتر