با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مقاله پژوهشی
نقش جریانات فضایی در فرایند خزش روستایی (lمطالعه موردی: ناحیه سلیمان آباد)

حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور؛ محمد رمضان جورنبیان

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، صفحه 9-24

چکیده
  شهرها و روستاها به عنوان مراکز اصلی تجمع انسان­ها و شکل دهنده اصلی بنیان­های جغرافیایی یک ناحیه می­باشند که دارای روابط خاص با تکیه بر ویژگی­های اقتصادی ـ اجتماعی و فضایی با یکدیگر هستند. پیوندهای روستایی ـ شهری پدیدهای حاصل از تعامل دوسویه    سکونتگاه­های روستایی و کانون­های شهری در عرصه منطقه­ای است که به سبب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و مکان یابی بهینه پارک های ناحیه ای و منطقه ای شهر شیراز

مسعود تقوایی؛ حسین کیومرثی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، صفحه 25-36

چکیده
  رشد سریع شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه بازتاب­های کالبدی ـ فضایی بسیاری را به همراه داشته است که از جمله آنها می­توان به عدم توزیع بهینه کاربری­های خدماتی در شهرها به خصوص کلانشهرهای کشور اشاره نمود. شهر شیراز به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور نیز این قاعده مستثنی نیست، به طوری که تمرکز شدید کاربری­ها در چند ناحیه خاص شهر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طرح های منطقه ای و تمرکزگرایی درساختار فضایی نظام های شهری مطالعه موردی:استان کرمانشاه

اسماعیل علی اکبری

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، صفحه 37-54

چکیده
  ساختار فضایی نظام سکونتگاه­های شهری تحت تاثیر دودسته عوامل قراردارد. درگذشته نقش عوامل طبیعی در شکل­دهی به نظام­های شهری بسیار تاثیرگذار بود. اما در دوره اخیر مولفه­های غیرطبیعی نقش بارزی در سازماندهی نظام­های شهری بر عهده دارند. طرح­های توسعه منطقه­ای یکی ازاین مولفه­ها است که تحلیل اثرات آن بر چهره­پردازی نظام­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه سازی و پایش مدیریت داده‌ها درشهرک‌های صنعتی با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان، کرمانشاه

شاه بختی رستمی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، صفحه 55-64

چکیده
  طی چند دهه اخیر عواملی چون رشد جمعیت، نیاز به سطوح بالاتر اشتغال، محدودیت­های بخش کشاورزی و نیاز به فعالیت­های جدید ضرورت گسترش فعالیت­های صنعتی را در ایران بیش از پیش آشکار ساخته است. یک شهرک صنعتی، به عنوان بهینه­ترین روش استفاده از فضای جغرافیایی، مکانی برای تمرکز واحدهای صنعتی و تولیدی است. تصمیمات خوب درباره گسترش و مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناخت و تهیه تقویم زیست اقلیم انسانی استان یزد

هوشمند عطایی؛ سادات هاشمی نسب

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، صفحه 65-80

چکیده
  در این پژوهش جهت ارزیابی زیست اقلیم انسانی استان یزد در هر یک از ماه­های سال با بکارگیری روش ترجونگ از عناصر اقلیمی میانگین حداقل و حداکثر دما، میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، میانگین ساعات آفتابی و میانگین متوسط سرعت باد 5 ایستگاه سینوپتیک و 6 ایستگاه کلیماتولوژی طی دوره آماری 19 ساله (2009-1991) و جهت تهیه نقشه پهنه­ها در ماه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ضرورت بازاندیشی فکری در تهیه طرح هادی روستایی

فرهاد عزیزپور

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، صفحه 81-90

چکیده
  طرح هادی، اگرچه زمینه ساز نظمی مکانیکی (از جمله جلوگیری نسبی از ساخت و سازهای غیرقانونی، تعریف نیاز و تأمین کاربری­ها و خدمات عمومی و نظم و نسق بخشی به گسترش فیزیکی) در روستا شده ولی پیامدهای منفی را نیز برای روستا و روستاییان بدنبال داشته است. تضعیف انسجام بافت کالبدی، توجه ضعیف به مشارکت روستاییان و ... از جمله این مسایل است. در ارتباط ...  بیشتر