با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
کاربرد رویکرد شهر دوستدار سالمند در ‌‌برنامه‌ریزی ‌‌‌حمل‌ و نقل شهری (مورد مطالعه: ‌‌‌کلان‌شهر مشهد)

بهزاد رسیده؛ نفیسه مرصوصی؛ مصطفی طالشی؛ سیدمهدی موسی کاظمی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.30473/psp.2023.64733.2617

چکیده
  در ‌‌سال‌های اخیر با توجه به رشد نرخ جمعیت سالمند‌‌‌‌، مفهوم شهر دوستدار سالمند به یکی از پایه‌ای‌‌ترین مفاهیم در ‌‌برنامه‌ریزی شهری مبدل شده و ابزارها و راهکارهای متعددی برای سنجش و بهینه سازی ساختارهای شهری و اجتماعی در ‌‌سال‌های اخیر به ویژه توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است‌‌‌‌. این سازمان یک مجموعه شاخص هشت‌گانه ...  بیشتر

شناسایی و تدقیق نواحی فرهنگی آرامستان‌ها در راستای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: آرامستان‌های ناحیه شهری مشهد)

مصطفی طالشی؛ حسین امجد یزدی؛ حسین رحیمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 59-71

https://doi.org/10.30473/psp.2023.65482.2632

چکیده
  آرامستان­ها یکی از عناصر اثربخش در چیدمان ساختار فضایی سکونتگاه انسانی و به‌ویژه شهرهای ایرانی است. رویکرد توسعه فرهنگی- اجتماعی آرامستان‌ها با افزایش میزان تعاملات اجتماعی و حضورپذیری شهروندی موجب سرزندگی شهری فضاهای شهری می­شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت کارکردی آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده ...  بیشتر

اثربخشی طرح بازسازی زلزله بم بر تحولات کالبدی مسکن روستایی

مصطفی طالشی؛ عبدالحمید نظری؛ محمدعلی معین فر

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.30473/psp.2022.55077.2356

چکیده
  یکی از اهداف بنیادین در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، کاهش آسیب‌پذیری فضای کالبدی در برابر مخاطرات‌محیطی است. از مهم‌ترین بحران‌های خطرآفرین در فضای جغرافیایی کشور، وقوع زلزله و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن است. وقوع زلزله بم در سال 1382به اجرای «طرح بازسازی شهر بم وروستاهای پیرامون» در سال 1384منجر شد که تغییرات تأمل‌برانگیزی ...  بیشتر

کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بهینه سازمان‌های پهنه‌گستر (نمونه: دانشگاه پیام‌نور)

شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ قدیر فیروزنیا

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6802

چکیده
  امروزه دانشگاه پیام­نور بیش از 500 مرکز و واحد آموزشی دارد. اقتضای مدیریت منطقی این دانشگاه ایجاب می­کند که در سطوح مختلف آن از فناوری­های نوین مدیریتی استفاده شود. تعداد نسبتاً زیاد مراکز، دانشجویان و استفاده کنندگان از خدمات آموزشی دانشگاه پیام­نور، حجم بسیار وسیعی از داده­ها و اطلاعات گوناگون را پدید آورده که به نظر می­رسد ...  بیشتر

تبیین عوامل مؤثر بنیادی بر تحولات کاربری اراضی با رویکرد بوم‌شناسی سیاسی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

مصطفی طالشی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 95-110

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6070

چکیده
  بروز تغییر و تحول پوشش و کاربری اراضی بویژه در فضای سرزمینی و منطقه ای درپی بهره برداری بی رویه و دخالت افسارگسیخته فعالیت های انساتی است .چگونگی نوع و میزان مداخلات انسانی از طریق تحلیل رویکردهای نظری متفاوت موثر بر نظام های بهره برداری همچون رویکرد اکولوژی سیاسی قابل ردیابی است .در دو دهه اخیر روند تحول نظام کاربری اراضی در نواحی ...  بیشتر

موانع شکل گیری شبکه منطقه ای در فرآیند دگرگونی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی مورد: سکونتگاههای ناحیه هشترود- چاراویماق(آذربایجان شرقی)

مصطفی طالشی؛ اسدالله حیدری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 101-114

چکیده
  یکی از چالش های اساسی نظام برنامه ریزی فضای سرزمینی و بویژه فضاهای محلی_منطقه ای در ایران، ازهم گسیختگی عملکردی سکونتگاههای شهری و روستایی و درپی آن نابسامانی ساختاری _کارکردی نظام سکونتگاهی است.یکی از رویکردهای کارآمد در تعدیل ازهم گسیختگی و تعادل بخشی به منظور الگوی متوازن و پایدار، الگوی شبکه منطقه ای است. در این ارتباط برخی از ...  بیشتر

الگوی توسعه کالبدی یکپارچه شهر و پیرامون با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری مناطق پیراشهری

اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ عذرا عمادالدین

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 55-70

چکیده
  چنانچه هر ناحیه را یک نظام فضایی و شهرها و سکونتگاههای آن را اجزای آن نظام تصور کنیم، میان این اجزا،روابط و پیوندهای متعدد و متقابل برقرار است که در شکل دادن به نظام ساختاری عملکردی ناحیه، نقش اصلی بر عهده دارد. فهم این پیوستگی و در هم تنیدگی روزافزون نظام فضایی،لازمه هرگونه تفکر و اقدام برای توسعه موزون و هماهنگ شهر و پیرامون است. ...  بیشتر

کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)

مصطفی طالشی؛ اسداله قبادی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 125-138

چکیده
  یکی از معیارهای توسعة رفاه اجتماعی، افزایش سطح ایمنی جامعه و دسترسی مناسب و مطلوب شهروندان به زیر ساخت­های ایمنی در زمان بروز مخاطرات و بحران­های شهری است. مکانیابی مطلوب مراکز خدمات امداد در کنار سایر کاربری­های اساسی، یکی از عوامل مهم در پایداری عملکرد مراکز خدمات­رسان در مواقع بروز مخاطرات شهری و افزایش ضریب ایمنی شهری ...  بیشتر