با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل شبکه‌ای یکپارچگی فضایی نظام سکونتگاهی بخش مرکزی شهرستان تنکابن

محمد رمضان جورنبیان؛ فرهاد عزیزپور؛ علی اصغر طهماسبی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 13-32

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68239.2679

چکیده
  روند تحولات توسعه منطقه‌ای به لحاظ نظری، روش­شناختی و تجربی در کشور نشان می‌دهد که اغلب تئوری‌های شکل گرفته‌ در قالب رویکرد‌های بالا به پایین برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ،نتوانستند توسعه (منطقه‌ای) را آنچنان که شایسته و بایسته است؛ هدایت نمایند. اتخاذ چنین رویکردهایی، نه تنها نابرابری‌ها را کاهش نداده‌اند؛ بلکه ساختارهای محیط ...  بیشتر

چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی مبتنی بر نگرش خبرگان دانشگاهی و اجرایی

فاطمه رضایی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ صدیقه حسینی حاصل

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62809.2577

چکیده
  توسعه روستایی به عنوان هدف و یا راهبرد توسعه در بسیاری از کشورها مورد تأکید نظام سیاست­گذاری و برنامه­ریزی آن­ها است. برای دستیابی به این هدف، توجه به اصول محتوایی و رویه­ای برنامه­ریزی (توسعه روستایی) مبتنی بر ادبیات نظری-تجربی و  نگرش خبرگان در سطوح مختلف فضایی از جمله منظومه روستایی اهمیت دارد. تحقیق حاضر با هدف  ارائه ...  بیشتر

شناخت تحولات کاربری اراضی ناحیه روستایی زبرخان، با بهره گیری از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط ENVI

نسیبه حسینی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.30473/psp.2022.57325.2424

چکیده
  با توجه به تغییرات گسترده کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و برنامه­ریزان از چگونگی تحولات حادث شده برای سیاست­گذاری و چاره­اندیشی جهت رفع معضلات موجود، آشکارسازی تغییرات کاربری زمین، ضروری به نظر می­رسد. بنابرای،  نقشه کاربری اراضی یکی از الزامات هرگونه برنامه­ریزی توسعه ملی و منطقه­ای است که مدیران، برنامه­ریزان ...  بیشتر

تحلیل الگوی تعاملات فضایی در نواحی مرزی استان کردستان

محمد سعید حمیدی؛ فرهاد عزیزپور؛ افراخته حسن؛ حامد قادرمرزی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 11-31

https://doi.org/10.30473/psp.2022.55281.2372

چکیده
  وجود تعاملات فضایی نواحی مرزی در همه کشورها، این مناطق را به کانون­های حساس مبدل ساخته است. نواحی مرزی استان کردستان، توانسته­اند در سایه مزیت­های نسبی و رقابتی، ارتباطات گسترده­ای را با مناطق مرزی عراق برقرار نمایند. در این راستا، بررسی کنش متقابل بین نقاط سکونتگاهی، الگوی فضایی تعاملات و اثرات توسعه­ای آن در سطح این نواحی، ...  بیشتر

تحلیل پیامدهای اقتصادی و کالبدی توسعه صنعتی در سعیدآباد، شهریار

محبوبه حدادفرد؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 11-23

https://doi.org/10.30473/psp.2021.58163.2453

چکیده
  نطقه پیراشهری سعیدآباد شهریار، توسعه صنعتی روستایی (شهرک گلگون) را تجربه کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان اثرات خزش شهری تهران از منظر توسعه صنعتی روستایی بر شاخص‌های اقتصادی است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی است و روشی توصیفی-تحلیلی دارد. جامعه آماری هدف ساکنین بافت قدیمی روستای سعیدآباد و پیرامون بوده که اثرگذاری خزش شهری ...  بیشتر

تبیین تحولات ساختاری - کارکردی سکونت و مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش بن‏ رود و جلگه شهرستان اصفهان)

محمد قاسمی سیانی؛ حسن افراخته؛ وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 47-64

چکیده
  امروزه تحول و تغییر در نواحی روستایی، یکی از موضوعات مورد بحث در علم جغرافیا است. این مسئله دارای ابعاد متنوع و پیچیده‏ای از جمله تحول در سیمای فیزیکی فضای روستایی، همچون گسترش ناموزون سکونتگاه‏های روستایی، الگو‏های زراعی، شکل‏های جدید تاسیسات کشاورزی - صنعتی، تغییرات نامحسوس اجتماعی همچون، گسست همبستگی اجتماعی، همیاری، ...  بیشتر