با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مدل‌سازی و ارائه الگوی پیاده‌راه شهری خرم‌آباد

معصومه عزیزی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.30473/psp.2023.57500.2433

چکیده
  پیاده‌راه بخشی از فضای شهری است که حرکت پیاده در اولویت بوده و حرکت سواره در تمام یا بخشی از ساعات شبانه‌روز در آن حذف می‌شود. پیاد‌­راه علاوه بر تأمین دسترسی، فضایی سرزنده، امن و راحـت را بـرای حضور گروه‌های مختلف اجتماعی، برقراری تعاملات اجتماعی و انجام فعالیت‌های اختیاری ایجاد می‌کند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیاده‌راه ...  بیشتر

تبیین الگوی تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه: شهرستان ایذه(بخش دهدز)

حجت اله خسروی مال امیری؛ حسین سلیمانی؛ سید رامین غفاری؛ احمد خادم الحسینی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 131-145

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6803

چکیده
  ارزیابی و سنجش میزان تاب­آوری جوامع روستایی، یکی از مهم­ترین ابزارها در تشخیص پایداری سکونتگاه­های روستایی، هنگام بروز مخاطرات محیطی است. بر این اساس در بخش دهدز، سکونتگاه­های روستایی متعدد و بعضی مناطق عشایرنشین نیز وجود داشته و خطرات محیطی بسیاری در طول سال در این بخش رخ می­دهد و روستاها و ساکنین آن در زمنیه برخی از ابعاد ...  بیشتر

کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)

مصطفی طالشی؛ اسداله قبادی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 125-138

چکیده
  یکی از معیارهای توسعة رفاه اجتماعی، افزایش سطح ایمنی جامعه و دسترسی مناسب و مطلوب شهروندان به زیر ساخت­های ایمنی در زمان بروز مخاطرات و بحران­های شهری است. مکانیابی مطلوب مراکز خدمات امداد در کنار سایر کاربری­های اساسی، یکی از عوامل مهم در پایداری عملکرد مراکز خدمات­رسان در مواقع بروز مخاطرات شهری و افزایش ضریب ایمنی شهری ...  بیشتر

گذار تحولی بافت کالبدی روستاهای واقع در حوزه های کلانشهری مطالعه موردی : مساکن روستایی –دهستان طرقبه

ریحانه سلطانی مقدس

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1391، ، صفحه 39-48

چکیده
  بافت کالبدی در روستاها بستر فعالیت­های مختلفی به شمار می­رود که در زندگی روستایی نقش مهمی دارند و بسیاری از کارکردهای روستایی وابسته به این عناصر است. به صورتی­که هرگونه تغییر در ویژگی-های اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی در بافت کالبدی روستاها منعکس می­شود. این تغییرات بیانگر تأثیرپذیری سکونتگاه­های روستایی از جریان­های مختلف ...  بیشتر