با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تأثیر ساختار فضایی و محیط کالبدی پارک‌های علم و فناوری استان البرز بر افزایش عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان

میلاد فتحی؛ حسن سجادزاده؛ سید محمود معینی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/psp.2023.67803.2669

چکیده
  پارک‌های علم و فناوری در توسعه علمی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. محیط کالبدی این پارک‌ها در دو حوزه معماری و شهرسازی می‌بایست با هدف بهبود کارایی کارکنان طراحی شود. با نگاه به این موضوع، هدف این مقاله تحلیل رابطه عوامل شهری (ساختار فضایی و کیفیت فضای باز) و عوامل کالبدی معماری، در پارک‌های علم و فناوری بر بهره‌وری کارکنان است. این ...  بیشتر

مدلسازی عوامل کالبدی و اثر آن بر میزان تعاملات اجتماعی(مورد مطالعه: بافت قدیمی شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ راضیه کریمی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 33-48

https://doi.org/10.30473/psp.2023.47396.2149

چکیده
  فضاهای عمومی مهم­ترین و ضروری‌ترین عناصر شهر هستند که در این مکان‌ها انواع فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شکل می‌گیرد و در پی تعاملات اجتماعی، شهری سرزنده را به­وجود می‌آورد. هدف از این پژوهش شناخت تأثیر جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی است. منطقه مورد مطالعه محلات بافت قدیمی کاشان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

نقش عوامل کالبدی مجتمع‌های مسکونی بر افزایش احساس تعلق به مکان (نمونه موردی مجتمع‌های مسکونی شاه بلوط و پردیسان گرگان)

ازاده سرگزی؛ مهدیه پژوهان فر

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 135-146

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6394

چکیده
  خانه مبدا و مقصد زندگی انسان است. انسان ها برای کار و فعالیت اجتماعی از آن خارج می شوند و پس از کار و کسب تجربه به خانه باز می­گردند ولی امروزه خانه آدمی در بلوک های مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت و هم شکل با دیگران قرار دارد که نه فقط برای میهمان بلکه برای افراد خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است. حس تعلق به مکان رابطه­ای عاطفی ...  بیشتر