با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی در ساختار کالبدی محلات حاشیه‌نشین شهر یزد

اکبر ذوالفقاری

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 115-128

https://doi.org/10.30473/psp.2020.46756.2129

چکیده
  آسیب­های اجتماعی از مسائل مهم امروزی محسوب می­شود که  به­طور روز افزون در کشورهای مختلف افزایش می­یابد. بسیاری اعتقاد دارند بی‌نظمی‌ها، ناهنجاری­ها، بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی و طلاق از جمله آسیب­های اجتماعی­اند که منشأ آن­ها عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی است. گسترش آسیب­های اجتماعی و افزایش آسیب‌پذیری ...  بیشتر

ارزیابی توسعه و هدایت رشد شهری با استفاده از مدل FUZZY ANP (مطالعه موردی: شهر یزد)

اکرم کریمخانی؛ محمد حسین سرائی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/psp.2020.7006

چکیده
  رشد و گسترش روزافزون شهرها تحت تاثیر رشد جمعیت و میزان مهاجرت، موجب ساخت و سازهای بدون برنامه و تغییرات زیاد در ساختار فضایی، به خصوص توسعه فیزیکی شهرها در مکان‌های نامساعد شده است که هدایت و ساماندهی اساسی را می­طلبد. در پژوهش توصیفی _ تحلیلی حاضر، با استفاده ازروشFuzzy ANP  به ارزیابی توسعه و هدایت رشد شهر یزد پرداخته شده و با روش ...  بیشتر

اولویت‌بندی نقش مؤلفه‌های توسعه میان‌افزا (درون‌زا) در توسعه فیزیکی شهر با رویکرد تحقق شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر یزد)

حسن حکمت نیا

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 123-133

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6393

چکیده
  رشد و توسعه شهرنشینی بی رویه تأثیر بسزایی بر تامین نیاز به زمین برای ساخت و سازها و توسعه شهری در نواحی شهری دارد. استفاده گسترده زمین های شهری با کاربری های مسکونی منجر به توسعه افقی درشهرها و افزایش میزان اراضی خالی در درون شهرها موجب رشد سریع حومه گستری شده است. در این راستا، پارادایم توسعه شهری فشرده، رشد هوشمند و استفاده از اراضی ...  بیشتر

ظرفیت‌های محله‌ای زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری: همبودگی معرف‌های فقر و فضای جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر یزد)

محمدحسین سرائی؛ شهاب‌الدین حج‌فروش

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6066

چکیده
  با توجه به تأکید روزافزون رویه و عمل برنامه‌ریزی در سطح بین‌المللی به توسعه اجتماعات محلی به منظور کاهش فقر، در نظام برنامه‌ریزی کشور ، نه‌تنها به توسعه اجتماعات محلی توجهی نشده است، بلکه برنامه‌ریزان و تصمیم سازان نیز درباره نوع و ویژگی‌های محلاتی که علاقه بیشتری در توسعه فعالیت‌های اجتماع‌محور دارند، اطلاعات کمتری دارند. ...  بیشتر

رابطه شخصیت کالبدی– اجتماعی شهر و شخصیت گردشگر با انتخاب مقصد

محمود ضیایی؛ نیلوفر مهدیخانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 39-54

چکیده
  هر مکان دارای شخصیتی کالبدی و اجتماعی است که به آن هویت می بخشد. اگر شهر را یک انسان تصور کنیم، این انسان در ذهن سایرین از یک شخصیت اجتماعی برخوردار است و یک دسته ویژگی های اخلاقی خاص برای آن قائل هستند. همچنین عناصر فیزیکی و شکل ظاهری شهر نیز به آن شخصیت کالبدی می بخشد. هدف این پژوهش سنجش میزان تطابق ویژگی های اجتماعی _ کالبدی شهر  ...  بیشتر