با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل تطبیقی راهبردهای بازآفرینی کالبدی در بافت‌های ناکارآمد شهر نیشابور

سیدمهدی موسی کاظمی؛ رستم صابری فر؛ حسین رحیمی؛ نرگس سادات رضوی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 48-66

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68395.2685

چکیده
  بهبود کیفیت و شرایط زیستی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، نیازمند ارائه راهبردهای متناسب با وضعیت و ویژگی‌های هر بافت است. در این پژوهش، وضعیت موجود بافت‌های ناکارآمد شهر نیشابور از بعد کالبدی، بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است. این بافت‌ها در دو دسته جداگانه شامل بافت میانی  (و تاریخی) و بافت حاشیه‌ای مطالعه شده است. روش تحقیق، ...  بیشتر

تحلیل زیست‌پذیری شهرهای توسعه برون‌زا با رویکرد مدل ریاضی پایداری(مورد مطالعه: شهر زابل)

رستم صابری فر؛ فاطمه کریمیان پور

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62135.2558

چکیده
  تحلیل های تاریخی نشانگر آن است که منطقه سیستان از دیرباز پهنه­ای آباد و از نظر تولیدی سرآمد بوده­است. در این حوزۀ­ جغرافیایی، شهرهای متعددی ایجاد و به مرور و با تغییر شرایط یا از بین رفته و یا تقلیل کارکرد پیدا کرده­اند. اما از اوایل قرن کنونی، شهر زابل با عنایت به اعتبارات دولتی شکل­گرفته و در این مدت، دائماً بر جمعیت خود افزوده­است. ...  بیشتر

تحلیل تباین کیفیت محیط مسکونی محلات شهری بر اساس مؤلفه‌های زیست‌محیطی(مطالعه موردی: شهر مشهد)

رستم صابری فر

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 111-126

https://doi.org/10.30473/psp.2021.40639.1434

چکیده
  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، عوامل مهم اختلاف کیفیت زیست‌محیطی محلات مسکونی شهر مشهد را با توجه به شرایط اجتماعی، مزاحمت­های زیست‌محیطی ارزیابی نموده­ است. داده­ها از نمونه­ای به حجم 384 نفر و با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته گردآوری شد. در این بررسی، داده­های مرتبط با شرایط زیست‌محیطی، مزاحمت‌های آن و تعاملات ...  بیشتر

تعیین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندان در بهره‌گیری از سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوی توبیت (مطالعه موردی: شهر مشهد)

رستم صابری فر

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 73-84

https://doi.org/10.30473/psp.2020.49587.2205

چکیده
  استفاده از حمل و نقل عمومی علاوه بر جابه­جایی در زمان کم، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی­های اقتصادی، کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ایمنی مناسب، باعث افزایش کیفیت زندگی شهری و افزایش تعاملات اجتماعی می­شود. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومی، ...  بیشتر