فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و دانشمندان کشور که در عرصه علوم جغرافیایی با رویکرد برنامه‌ریزی کالبدی فعالیت می‌کنند، در سال 1391 موفق به اخذ مجوز انتشار از وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری شد  و برابر با جلسه کمسیون مورخ 1395/12/25دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اعتبار علمی و پژوهشی را اخذ نمود. 

جهت تماس با دفتر مجله با آدرس پست الکترونیکی pspjournals@gmail.com مکاتبه نمایید.

 

 برنامه ریزی توسعه کالبدی

 

(فصلنامه)

 

      یکی از رسالت­های بنیادی دانشگاهها  و مراکز علمی و پژوهشی همواره تولید علم از طریق پژوهشهای ارزنده و بکارگیری این پژوهش­ها از طریق مصرف علم به صورت آموزش است. یکی از ابزارهای کارآمد عرصه تولید علمی، چاپ و نشر مقالات در مجله علمی- پژوهشی است. دانشگاه پیام­نور به عنوان یکی از بزرگترین عرصه­های فعالیت آموزشی و پژوهشی کشور در دهه­های اخیر تلاش بسیار گسترده­ای را در این خصوص مبذول داشته که فصلنامه برنامه ­ریزی توسعه کالبدی از آن جمله به شمار می­روند.

     گروه علوم جغرافیایی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در دانشگاه پیام­نور از سال 1369 شمسی آغاز کرده است و در حال حاضر بیش از 32 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در مراکز مختلف دانشگاه در حال آموزش و پژوهشی می­باشند. یکی از کاربردهای اساسی علوم جغرافیایی در عرصه برنامه ریزی در فضاهای محلی_منطقه ای و ملی در حوزه مباحث کالبدی_فضایی است . البته گفتنی است که این حوزه فقط اختصاص به علوم جغرافیایی نداشته بلکه موضوعی بین رشته­ای است که طیف وسیعی از علوم اجتماعی، اقتصادی و محیطی اکولوژیک را نیز در بر می­گیرد.

بدین ترتیب فصلنامه برنامه­ریزی کالبدی_فضایی تلاش دارد تا بستری را فراهم نماید که تمامی اندیشمندان این حوزه علمی تولید پژوهشی خود را عرضه نمایند تا از طریق کاربردهای متفاوت آن فراهم شود.

 

 

         محورهای مطالعاتی و پژوهشی در فصلنامه به شرح ذیل است:

  •   رویکردها و پژوهش­های نظری در برنامه‌ر­یزی توسعه کالبدی

  •   تحلیل‌های محیطی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی 

  •   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین

  •   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

  •   ابعاد و برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

  •   پژوهش‌های کاربردی درابعاد اقتصادی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

  •   پژوهش­های کاربردی دربرنامه‌ریزی پایداری مسکن شهری و روستایی  

  •   پژوهش‌های بومی در حوزه زیست‌پذیری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی و شهری

  •   الگوهای دسترسی کالبدی و برنامه‌ریزی ترافیک و حمل و نقل در سطوح محلی، ناحیه‌ای

  •   برنامه‌ریزی توسعه کالبدی با محوریت تحلیل‌های اجتماعی و محله‌گرایی     

 

دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.
شماره جاری: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1399، صفحه 1-150 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-5471
شاپا الکترونیکی
2645-548X