پرسش‌های متداول

آیا این فصلنامه دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد؟

بله، این فصلنامه از فروردین ماه سال 1396 دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.

آیا مقاله من در راستای محورهای برنامه ریزی توسعه کالبدی است ؟

• چنانچه مقاله شما با یکی از محورهای زیر انطباق دارد می توانید مقاله خود را جهت بررسی به سامانه فصلنامه ارسال فرمائید.
محورهای پذیرش مقاله:
• رویکردها و پژوهش­های نظری در برنامه‌ر­یزی توسعه کالبدی

• تحلیل‌های محیطی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

• ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین

• شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

• ابعاد و برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

• پژوهش‌های کاربردی درابعاد اقتصادی برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

• پژوهش­های کاربردی دربرنامه‌ریزی پایداری مسکن شهری و روستایی

• پژوهش‌های بومی در حوزه زیست‌پذیری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی و شهری

• الگوهای دسترسی کالبدی و برنامه‌ریزی ترافیک و حمل و نقل در سطوح محلی، ناحیه‌ای

• برنامه‌ریزی توسعه کالبدی با محوریت تحلیل‌های اجتماعی و محله‌گرایی

چگونه مقاله خود را ارسال کنم؟

مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه و در قسمت ارسال مقاله دریافت می‌شود و به مقاله های ارسال شده از طریق آدرس پستی یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آیا می توانم نام کسی را به عنوان نویسنده اضافه یا کم کنم؟

تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در تعهدنامه مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان و اعلام علت امر قابل بررسی است.