راهنمای نویسندگان

چاپ و دانلود مقاله در این نشریه رایگان است

 

برای ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمائید: 

 •  هر زمان  در سامانه ثبت نام نمایید بلافاصله کلمه و رمز عبور به ایمیل شما ارسال می‌گردد. ممکن است این ایمیل در قسمت Spam ایمیل شما قرارگیرد.
 •  با استفاده از کلمه و رمز عبور وارد سامانه شوید و مقاله خود را ارسال نمایید.
 •  مقالات حتماً دارای چکیده فارسی، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی باشند.
 •  ثبت تلفن همراه تمامی نویسندگان الزامی است. لازم است نویسندگان مسئول به این مهم توجه نمایند.
 •  فایل مشخصات نویسندگان با دقت تهیه و ارسال شود)نام و نام‌خانوادگی و مرتبه علمی تمامی نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر گردد).
 •  فایل اصلی مقالات حتماً بر اساس ساختار مجله تهیه شود، در غیر این صورت جهت اصلاح، به نویسنده مسئول برگشت داده خواهد شد.

 

 دستورالعمل تدوین مقالات فصلنامه علمی پژوهشی مجله برنامه‌ریزی توسعه کالبدی

 

نحوه ارسال مقاله: 

ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس http://psp.journals.pnu.ac.ir  امکان‌پذیر است. لذا تقاضا می‌گردد از ارسال مقاله از طریق آدرس پست الکترونیکی و... خودداری نمایید.

 

شرایط پذیرش مقاله:

1) محتوا

       -  در جهت اهداف و محورهای فصلنامه باشد.

       -   برخوردار از دیدگاه علمی_پژوهشی و واجد نوآوری باشد.

       -   حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

       -   در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه از ارسال آن به مجلات دیگر خودداری نمایید، در غیر این صورت ضمن حذف مقاله، از پذیرش مقالات بعدی نیز معذوریم).

 

2) شکل ظاهر:

        -   فایل اصلی حروفچینی از نسخه نهایی آماده شده توسط نویسنده در نرم‌افزار Word . 

        -   سایز کاغذ A4 و دو ستونه، با حاشیه 2 سانتی‌متر از راست و چپ و 2.5 سانتی‌متر از بالا و پایین، با فاصله تقریبی 1 سانتی‌متر میان دو ستون.

        -    قلم‌های مورد استفاده:

    زبان فارسی

      1)   تیتر مقاله: B Lotus ضخیم با سایز 18 .

      2)   نام نویسندگان: B Lotus ضخیم با سایز 13 .

      3)   متن چکیده: B Lotus نازک با سایز 10 .

      4)    تیترهای داخلی متن: B Lotus ضخیم با سایز 14 .

      5)    زیر تیترهای داخلی متن: B Lotus ضخیم با سایز 12 .

      6)     متن: B Lotus نازک با سایز 12 .

    زبان انگلیسی

      1)     تیتر مقاله: Times New Roman ضخیم با سایز 17 .

      2)     نام نویسندگان: Times New Roman ضخیم با سایز 12 .

      3)     متن چکیده: Times New Roman نازک با سایز 10 .

      4)      تیترهای داخلی متن: Times New Roman ضخیم با سایز 13 .

      5)      زیر تیترهای داخلی متن: Times New Roman ضخیم با سایز 11 .

      6)      متن: Times New Roman نازک با سایز 11 .

-   تورفتگی سطر اول پارگراف‌ها نباید از طریق فاصله(Space) ایجاد شود بلکه با استفاده از تنظیمات پاراگراف با عمق5 میلی‌متر انجام شود.

-   فرآیند کشیدگی متن با تنظیم Justify low برای هر دو متن فارسی و انگلیسی انجام شود.

-   حجم مقاله نباید از 12,500 کلمه یا حداکثر 20 صفحه چاپی (به قطع نشریه) بیشتر یا از 10 صفحه کمتر باشد (با در نظر گرفتن محل جدول‌ها، شکل‌ها، خلاصه و فهرست منابع).

-    مقالات فارسی، عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 60 حرف بیشتر باشد.

-    مقالات انگلیسی، نام نویسنده مقاله، عنوان علمی یا شغلی او در زیر عنوان مقاله ذکر شود. ضمناً آدرس الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده مسئول مکاتبات در پاورقی آورده شود. 

-    فایل اصلی شکل‌ها و نمودارهای مقاله دارای کیفیت مطلوب باشند(با فرمت تصویری یا PDF و با دقت dpi 300 واقعی ارائه گردند).

-    اندازه قلم‌ها مخصوصاً در مورد منحنی‌ها (legend) به گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل، برای چاپ نیز خوانا باشند.(در صورتی که نمودار یا جداول توسط نرم افزار ثالث اجرا شده است فرمت تصویری یا PDF از آن نرم افزار تهیه شود).

 

 3) ساختار مقالات:

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است: (مقدمه، داده‌ها و روش‌کار، شرح و تفصیر نتایج، بحث و نتیجه‌گیری و منابع)

صفحه عنوان: در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله(فارسی و انگلیسی )، نام و نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، درجه علمی، نشانی دقیق (کدپستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی) و تاریخ ارسال درج شود. عهده دار مکاتبات (نویسنده مسئول) باید با علامت ستاره مشخص شود.

چکیده: شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و کلیدواژه‌ها (3 تا 6 کلمه) است. چکیده فارسی مقاله بیشتر از 350 کلمه نبوده و بیانگر خلاصه‌ای از مقدمه، روش تحقیق، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد. برای نمایه شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین المللی، لازم است چکیده انگلیسی بین 700 تا 1500 کلمه باشد و حاوی چهار بخش مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری باشد، به طوری که بتوان آن را به صورت جداگانه به چاپ رساند.

مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت، پیشینه تحقیق، مبانی نظری، سؤالات و هدف کلی تحقیق است.

داده‌ها و روش‌کار: شامل طراحی تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، جامعه آماری و نمونه، روش نمونه‌گیری، نحوه

جمع‌آوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری، تکنیک‌ها و روش‌های تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده است.

شرح و تفسیر نتایج: شامل تشریح دستاوردهای دقیق و یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جدول‌ها و نمودارها و نقشه‌های لازم است.

بحث و نتیجه‌گیری: شامل آثار و اهمیت یافته های پژوهش و تطبیق یافته های این پژوهش با پژوهش های مشابه دیگر با تأکید بر نقد همپوشانی، مغایرت ها و تبیین نوآوری و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم پذیری و کاربرد علمی یافته ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش های مرتبط با موضوع، نتیجه‌گیری، توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی است.

 

شیوه نامه استناددهی به روش APA

      به طور کلی، ساختار کلی استناد دهی به روش APA از روش زیر تبعیت می­کند.

 

1)      قواعد استناد درون متن

 • مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شده  باید در پایان مقاله در فهرست منابع، آورده شود.
 • برای استناددهی درون متنی به یک مقاله به ترتیب، نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، ویرگول،  سال انتشار، دو نقطه و شماره صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به آثار چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد.

              مانند: (طالشی، 1398: 175) یا (Warf, 2006: 8).

 • در مورد منابعی که از اینترنت بازیابی می­شوند، نیازی به ذکر شماره صفحه نیست. ذکر نام پدیدآورنده و سال انتشار اثر کفایت می­کند. مانند: (وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1391).
 • در صورتیکه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می­شود.

               مانند: (وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بی تا).

 • اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و دیگران" استفاده می‌شود.

               مانند: (طالشی و دیگران، 1396: 885).

 • اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا می‌شوند.

               مانند: (طالشی، 1398: 175؛ سعیدی و دیگران، 1365: 49)

 • اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده می‌شود، بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار، دیگر سال‌ها با نقطه ویرگول از هم متمایز می‌شوند، مانند: (باکلند، 1967؛ 1978؛ 1988).
 • برای کتاب‌هایی که به فارسی ترجمه شده­اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمی­شود و فقط نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد. مانند: (وودز، 1390: 79).
 • اگر به یک منبع چند بار استناد داده می‌شود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود.
 • مطالبی که از طریق مکالمات تلفنی و پست الکترونیکی مبادله می­شود، در فهرست منابع درج نخواهد شد، زیرا این منابع غیرقابل بازیابی توسط سایر افراد هستند. برای این منظور تنها از ارجاع درون متنی استفاده می­شود. مانند:

              M. Burton (personal communication, August 1, 2009)

              عباس سعیدی (ارتباط شخصی، 2 آبان، 1390)

 

2)      استناد به کتاب

      برای استناددهی به کتاب، در بخش فهرست منابع به صورت زیر عمل شود:

          کتاب انگلیسی (یک نویسنده):

               Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy,

                medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

          کتاب فارسی:

               طالشی، مصطفی (1398).  اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای. تهران: انتشارات پیام نور.

          کتاب انگلیسی (بیش از دو نویسنده):

              Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: Final report. Kelowna,  BC: Kelowna Home Support Society.

           کتاب فارسی (بیش از دو نویسنده):

                 رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، بدری، سیدعلی و پورطاهری، مهدی (1390). روش شناسی مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

           کتاب ویرایش شده:

                 اگر کتابی نسخه اصلاح شده با ویراست دوم و بعدی داشته باشد به شکل زیر نوشته می‌شود:

                 مرادی، نورالله. (1383).مرجع شناسی عمومی. ویراست دوم. تهران: سمت.

            کتاب مجموعه مقالات:

                 مثال انگلیسی:

                   Lindgren, H. C. (2001). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and

                   behavioral science (Vol. 4, pp. 1617-1618). New York, NY: Wiley.

                 مثال فارسی:

                   طالشی ،مصطفی،غفاری،رامین(1396).کاربرد پارادایم فضایی در مطالعات جغرافیایی.، مجموعه مقالات پنجمین همایش علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور(ص ص.121-153). تهران: دانشگاه پیام نور.

            کتاب بدون نویسنده:

                   Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

 

3)      استناد به پایان نامه و طرح پژوهشی

      به منظور استناد دهی در بخش فهرست منابع به پایان نامه ­ها و طرح ­های تحقیقاتی به صورت زیر عمل می­ شود:

پایان نامه:

        کرمی فر، عصمت. (1395). جایگاه جریان محصولات زراعی در پیوندهای روستا- شهری. پایان نامه دکترا. گروه علوم جغرافیایی. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور.

طرح پژوهشی:

        طالشی، مصطفی. (1392).تحلیل فضایی ناپایداری سکونتگاههای روستایی و حاشیه نشینی در شمال شرق ایران. طرح پژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه پیام نور.

  

4)    استناد به مقالات مجلات

 • مقاله با یک نویسنده:

         مثال انگلیسی:

            Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision task. Brain and Cognition, 60, 55-63

          مثال فارسی:

                سعیدی، عباس (1391). مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی کالبدی_فضایی(بخش نخست). فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1(1)، 26-9

 • مقاله با دو نویسنده:

               مهدودی، داوود، و هزاریان، الهام(1396). ارزیابی و تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان یزد) ، 4(8)، 26-11.

 • مقاله بیش از دو نویسنده:

                قاسمی سیانی، محمد،افراخته، حسن، ریاحی، وحید و عزیزپور، فرهاد(1397). تبیین تحولات ساختاری - کارکردی سکونت و مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش بن‏ رود و جلگه شهرستان اصفهان). نشریه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 10(5)، 64-47.

               Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2005). The RN-BSN distance education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal of Professional Nursing, 21, 283-292

 • مقاله بر گرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته):

          مثال انگلیسی:

             Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean's . Retrieved from http://www2.macleans.ca

           مثال فارسی:

 

              گزنی، علی( 1379، 3 مهر). طراحی سیستم‌های بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌افزارهای کتابخانه­ای و اطلاع رسانی. علوم اطلاع رسانی، 16( 1-2). بازیابی شده در 3/7/1385، از  http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab

 

5) استناد به منابع اینترنتی

 • گزارش­های آنلاین:

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products /NHSRep06_ENG.pdf 

 • مدخل ویکی:

            ویکی­ها، صفحات وب مشارکتی هستند که هرکسی می‌تواند نسبت به ویرایش محتوای آنها در صورت دارا بودن شناسه کاربری و کلمه عبور، اقدام نماید. در صورتیکه تاریخ انتشار مطلب مشخص نبود از (n.d)  به معنی بدون تاریخ و در مورد منابع فارسی از (بی تا) استفاده می‌شود.

            Deferred compensation. (n.d.). In Family business wiki. Retrieved October 8, 2009, from http://www.familybusinesswiki.org/Deferred+compensation. 

 • فیلم‌های آنلاین:

            Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs 

 • یادداشت وبلاگ:

Kiume, S. (2007, August 17). Loneliness isn't good [Web log message]. Retrieved from http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/

          شکرالهی، سیدرضا (1389، آذر 5). چند و چون تاثیرپذیری حافظ از مولانا [یادداشت وبلاگ]. بازیابی شده از http://www.khabgard.com/?id=1192234207