تماس با ما

جهت ارتباط با دبیرخانه فصلنامه از روش های زیر استفاده نمایید:

*  آدرس پستی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی داشگاه پیام نور - دفتر فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی- صندوق پستی 4697-19395

*  وبگاه: http://psp.journals.pnu.ac.ir

* پست الکترونیکی: pspjournals@gmail.com


CAPTCHA Image