با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
سنجش میزان تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: بخش بلداجی)

اصغر نوروزی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6390

چکیده
  جوامع انسانی در طول تاریخ کماکان با مخاطرات روبرو بوده و همواره اثرات زیان­باری را متحمل شده‌اند. مخاطرات محیطی نه‌تنها به لحاظ تعداد، بلکه با افزایش تنوع و میزان خسارات به­ویژه در نواحی روستایی در حال وقوع‌اند. ارتباط نزدیک با محیط، محرومیت، عدم آگاهی و آمادگی موجب افزایش آسیب‌پذیر شدن نواحی روستایی می­شود. با این‌ وجود ...  بیشتر

سنجش ابعاد کالبدی تاب‌آوری جوامع روستایی در مواجهه با سیل (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود)

محمد میرزاعلی؛ عبدالحمید نظری؛ مجید اونق

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 111-133

https://doi.org/10.30473/psp.2018.5262

چکیده
  امروزه نگرش به مخاطرات طبیعی تغییرات چشمگیری داشته و دیدگاه غالب از تمرکز بر کاهش "آسیب‌پذیری" به افزایش "تاب‌آوری" تغییر یافته است. مطابق آمارها، سیل و طوفان بیشترین خسارات و تلفات را به جوامع بشری واردکرده است. این امر در کشور و استان گلستان نیز صادق است. زیرا، نتایج بررسی‌ها در زمینه مخاطرات طبیعی این استان نشان می‌دهد که 215 روستای ...  بیشتر

ارزیابی تاب‌آوری کالبدی شهر در برابر زلزله‌های احتمالی؛ نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

علی عشقی چهاربرج؛ حسین نظم فر؛ عطا غفاری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 11-26

چکیده
  در دهه­های اخیر خسارت­های فراوان ناشی از زلزله به محیط و کالبد شهرها موجب شده است تا مفهوم تاب­آوری برای کاهش آثار زیانبار زلزله بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاب­آوری کالبدی منطقه یک شهر تهران در برابر زلزله­های احتمالی صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی است. جهت ...  بیشتر

تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی

پری شکری فیروزجاه

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 27-44

چکیده
  امروزه بروز سوانح طبیعی و ایجاد خسارات و تلفات ناشی از این سوانح در نقاط مختلف جهان موجب گردیده تا ایمن­تر نمودن شهرها و نقاط شهری، به یک چالش دراز­مدت اما دست یافتنی تبدیل شود به طوری که جوامع شهری برای بازگشت سریع به وضعیت پیش از بحران در زمان وقوع مخاطرات طبیعی بر آن­اند که تا حدودی از خسارات وارده بکاهند. در این میان، تاب­آوری ...  بیشتر

ارزیابی طیف تاب‌آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی (نمونة موردی شهر ایلام)

سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ مسعود صفاییپور؛ سیدنادر پورموسوی؛ الیاس مودت

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 9-20

چکیده
  تاب­آوری شهری یک مفهوم نسبتاً جدید در مطالعات شهری و شهرسازی می­باشد لذا برنامه­ریزی شهری نقش حیاتی در شکل­گیری شهرهای انعطاف­پذیر دارد. که جهت این فعالیت برنامه­ریزی استراتژیک در جهت کالبد شهری برای انطباق موضوع لازم می­باشد. بنابراین جهت هرجه بیشتر کاهش و جلوگیری از خسارات آن نیازمند مطالعه و بررسی در ابعاد موضوع می­باشد. ...  بیشتر