با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل شبکه‌ای یکپارچگی فضایی نظام سکونتگاهی بخش مرکزی شهرستان تنکابن

محمد رمضان جورنبیان؛ فرهاد عزیزپور؛ علی اصغر طهماسبی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 13-32

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68239.2679

چکیده
  روند تحولات توسعه منطقه‌ای به لحاظ نظری، روش­شناختی و تجربی در کشور نشان می‌دهد که اغلب تئوری‌های شکل گرفته‌ در قالب رویکرد‌های بالا به پایین برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ،نتوانستند توسعه (منطقه‌ای) را آنچنان که شایسته و بایسته است؛ هدایت نمایند. اتخاذ چنین رویکردهایی، نه تنها نابرابری‌ها را کاهش نداده‌اند؛ بلکه ساختارهای محیط ...  بیشتر

تحلیل الگوی تعاملات فضایی در نواحی مرزی استان کردستان

محمد سعید حمیدی؛ فرهاد عزیزپور؛ افراخته حسن؛ حامد قادرمرزی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 11-31

https://doi.org/10.30473/psp.2022.55281.2372

چکیده
  وجود تعاملات فضایی نواحی مرزی در همه کشورها، این مناطق را به کانون­های حساس مبدل ساخته است. نواحی مرزی استان کردستان، توانسته­اند در سایه مزیت­های نسبی و رقابتی، ارتباطات گسترده­ای را با مناطق مرزی عراق برقرار نمایند. در این راستا، بررسی کنش متقابل بین نقاط سکونتگاهی، الگوی فضایی تعاملات و اثرات توسعه­ای آن در سطح این نواحی، ...  بیشتر

ارزیابی پیاده مداری بر پایه اهداف حمل‌ونقل پایدار در مراکز تاریخی شهرها،با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی: بافت پیرامون میدان نقش ‌جهان)

پرگل سلیمانی مقدم؛ نیما ولی بیگ؛ نسیم جعفری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 45-68

https://doi.org/10.30473/psp.2019.5653

چکیده
  یکی از عوامل تأثیرگذار در پیاده مداری بر پایه حمل و نقل پایدار، درک الگوهای رفتاری انسانی در فضای شهری است. به‌طوری‌که عدم توجه به حمل و نقل پایدار باعث ناهمگونی در الگوهای رفتاری و شبکه‌های دسترسی شهری می‌شود. بنابراین با شناخت و تحلیل شاخص‌های پیاده مداری امکان ایجاد بستری مناسب برای حمل‌ونقل پایدار درفضای شهر فراهم می‌شود. ...  بیشتر