با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد)

طاهره صادقلو؛ سودابه احمدی؛ حمید شایان

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/psp.2022.47535.2152

چکیده
  از آنجا که محیط روستا یکی از عناصر سازمان فضایی است و منظر روستا با ابعاد مختلف کالبدی_عملکردی از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری محیط روستایی برخوردار است و از سوی دیگر با تغییرات سبک زندگی و نیازمندی­های روستاییان در سال­های اخیر به تشدید و تسریع فرآیند تغییر منظر انجامیده و مدیریت و برنامه­ریزی این فضاها بویژه در پسکرانه­های ...  بیشتر

ارائه مدل زیست‌پذیری کلانشهر مشهد با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری-تفسیری ISM

محمد اجزا شکوهی؛ سعدی محمدی؛ الهام داوری؛ چنور محمدی؛ مجید اکبری

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.30473/psp.2021.43663.2047

چکیده
  امروزه زیست­پذیری گفتمانی نیرومند را در توسعۀ شهری و طراحی شهری ایجاد می­کند که در پیشینۀ برنامه­ریزی شهری رواج پیدا کرده است. زیست­پذیری شهری از یک طرف گواه تاثیر و جذابیت قوی شهر است و از سوی دیگر ارتباطات و آثار شهری را از طریق جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و منابع انسانی و فرهنگی شدت می­بخشد. از این رو، زیست­پذیری شهر با شهر ...  بیشتر