با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل نقش عوامل ساختاری_کالبدی بر مطلوبیت منظر شهری (مورد مطالعه: شهر بابل)

غلامرضا جانباز قبادی؛ مارال فیروزمند؛ رضا لحمیان؛ صدرالدین متولی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 101-112

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68054.2677

چکیده
  منظر شهر، نخستین ویژگی بصری یک شهر است که حاصل تعاملات مکانی-‌فضایی بین کاربری‌ها با فعالیت‌های شهری است. طبق تجارب علوم شهری، منظر شهری نامطلوب، درکوتاه مدت بر کلیه فرایند‌های داخلی شهر تأثیر منفی می‌گذارد و در بلند مدت سبب ناپایداری توسعه شهری را در ابعاد مختلف می‌شود. از آنجایی که عوامل ساختاری، از مهم­ترین گزینه‌های تشکیل­دهندۀ‌ ...  بیشتر

ارزیابی زیست پذیری فضاهای شهری از منظر سالمندان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری ( PLS ) (مورد مطالعه : شهر بابل )

امین شیرنیا پاریجانی؛ حسین نظم فر؛ پری شکری فیروزجاه؛ توحید حاتمی خانقاهی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.30473/psp.2023.61759.2542

چکیده
  سالمندی مرحله­ای از ­ زندگی است که چگونگی گذران آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مسأله سالمندی در ایران به علت دلایل مختلف از جمله کاهش میزان زاد و ولد، پیشرفت­های علم پزشکی پدیده­ای نوین به شمار می­آید. پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی وضع موجود زیست­پذیری شهر بابل با هدف اولویت بندی مؤلفه­های اصلی زیست­پذیری از دیدگاه ...  بیشتر

تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی

پری شکری فیروزجاه

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 27-44

چکیده
  امروزه بروز سوانح طبیعی و ایجاد خسارات و تلفات ناشی از این سوانح در نقاط مختلف جهان موجب گردیده تا ایمن­تر نمودن شهرها و نقاط شهری، به یک چالش دراز­مدت اما دست یافتنی تبدیل شود به طوری که جوامع شهری برای بازگشت سریع به وضعیت پیش از بحران در زمان وقوع مخاطرات طبیعی بر آن­اند که تا حدودی از خسارات وارده بکاهند. در این میان، تاب­آوری ...  بیشتر