با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل تطبیقی راهبردهای بازآفرینی کالبدی در بافت‌های ناکارآمد شهر نیشابور

سیدمهدی موسی کاظمی؛ رستم صابری فر؛ حسین رحیمی؛ نرگس سادات رضوی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 48-66

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68395.2685

چکیده
  بهبود کیفیت و شرایط زیستی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، نیازمند ارائه راهبردهای متناسب با وضعیت و ویژگی‌های هر بافت است. در این پژوهش، وضعیت موجود بافت‌های ناکارآمد شهر نیشابور از بعد کالبدی، بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است. این بافت‌ها در دو دسته جداگانه شامل بافت میانی  (و تاریخی) و بافت حاشیه‌ای مطالعه شده است. روش تحقیق، ...  بیشتر

کاربرد رویکرد شهر دوستدار سالمند در ‌‌برنامه‌ریزی ‌‌‌حمل‌ و نقل شهری (مورد مطالعه: ‌‌‌کلان‌شهر مشهد)

بهزاد رسیده؛ نفیسه مرصوصی؛ مصطفی طالشی؛ سیدمهدی موسی کاظمی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.30473/psp.2023.64733.2617

چکیده
  در ‌‌سال‌های اخیر با توجه به رشد نرخ جمعیت سالمند‌‌‌‌، مفهوم شهر دوستدار سالمند به یکی از پایه‌ای‌‌ترین مفاهیم در ‌‌برنامه‌ریزی شهری مبدل شده و ابزارها و راهکارهای متعددی برای سنجش و بهینه سازی ساختارهای شهری و اجتماعی در ‌‌سال‌های اخیر به ویژه توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است‌‌‌‌. این سازمان یک مجموعه شاخص هشت‌گانه ...  بیشتر

تلفیق روش‌های سطح‌بندی کاربری فضای سبز شهری شهر اردبیل با استفاده از مدل کپلند

سیدمهدی موسی کاظمی؛ زینب فراجی چنذاب

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 83-97

https://doi.org/10.30473/psp.2019.5833

چکیده
  فضای سبز شهری، از جمله کاربری‌هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. شهر اردبیل از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبزندارد ، به طوری که سرانه اختصاص‌یافته برای هر نفر 3/7 مترمربع است و این رقم اختلاف آشکاری با شاخص‌های تعیین‌شده از سوی محیط‌زیست سازمان ملل متحد(20 تا 25 مترمربع برای هر نفر) دارد. در این راستا ...  بیشتر

عملکرد پیاده‌راه‌ها در بهبود کالبد شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)

سید مهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ پرویز آرانی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 45-57

https://doi.org/10.30473/psp.2018.4830

چکیده
  انسان در حرکت پیاده به دلیل توجه به محیط، ارتباط بیشتری با فضای اطراف خود برقرار می‌کند به همین دلیل عناصر شهری در مسیرهای پیاده از اهمیت بالایی برخوردار هستند. همین امر باعث می‌شود تا افراد پیاده در حرکت آرام همراه با گفتگو و خرید، تأثیر بیشتری از محیط و هویت آن بپذیرند. جداسازی فضای حرکت پیاده از سواره علاوه بر کاهش اثرات نامطلوب ...  بیشتر

توزیع فضایی جمعیت و نظام سلسه مراتبی شهرهای ایران 1390-1335

سید مهدی موسی کاظمی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 113-124

چکیده
  جمعیت شهرنشین در مدت زمان حدود پنجاه و پنج سال، از اولین سرشماری در سال 1335 تا سرشماری سال 1390، بیش از 8 برابر شده و ضریب شهرنشینی را به بیش از دو برابر افزایش داده است. بیشترین رشد سالیانه شهری شدن جمعیت در فاصلة بین دو سرشماری 1355 و 1365 بوده است. از نظر طبقه­بندی جمعیتی شهرها، دستة شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر، از نظر تعداد در ...  بیشتر