با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مدل‌سازی الگوهای حاکم بر پراکندگی چاه‌های آب با استفاده از آمار فضایی (مورد مطالعه: حوضه ماهیدشت، کرمانشاه)

شاه بختی رستمی؛ فاطمه رستمی؛ احسان جباری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/psp.2022.59774.2492

چکیده
  علی­رغم قابلیت­های فراوان آمار فضایی در مدل­سازی و تبیین عوارض مختلف محیطی و شناسایی الگوهای حاکم بر پراکندگی آن­ها، در مطالعات پیشین از این قابلیت­ها استفاده­ی چندانی به ویژه در حوزه­ی مطالعات آب به عمل نیامده است. هدف مطالعه حاضر مدل­سازی الگوهای حاکم بر پراکندگی چاه­های آب در حوضه آبریز ماهیدشت در استان کرمانشاه ...  بیشتر

نقش سیاست گذاری های دولت در تقویت پیوندهای شهری – روستایی و تأثیر آن بر تحولات ساختاری - کارکردی مساکن روستایی شهرستان مریوان

عبدالحمید نظری؛ شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ مسعود خوران

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 29-50

https://doi.org/10.30473/psp.2021.51152.2253

چکیده
  در مطالعات جغرافیایی بر مبنای نگرش سیستمی، هر ناحیه جغرافیایی بمنزله سیستم باز تلقی می‌شود که روستاها و شهرها به عنوان دو جزء اصلی نظام سکونتگاهی دارای ساختار و کارکردهایی هستند که به­واسطه اثر متقابل محیط طبیعی و گروه­های انسانی تکوین می­یابند. این ساختار و کارکردها در شهرستان مریوان به دلیل دخالت و سیاست‌گذاری­های دولت ...  بیشتر

تبیین عوامل مؤثر بنیادی بر تحولات کاربری اراضی با رویکرد بوم‌شناسی سیاسی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

مصطفی طالشی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 95-110

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6070

چکیده
  بروز تغییر و تحول پوشش و کاربری اراضی بویژه در فضای سرزمینی و منطقه ای درپی بهره برداری بی رویه و دخالت افسارگسیخته فعالیت های انساتی است .چگونگی نوع و میزان مداخلات انسانی از طریق تحلیل رویکردهای نظری متفاوت موثر بر نظام های بهره برداری همچون رویکرد اکولوژی سیاسی قابل ردیابی است .در دو دهه اخیر روند تحول نظام کاربری اراضی در نواحی ...  بیشتر

بهینه سازی و پایش مدیریت داده‌ها درشهرک‌های صنعتی با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان، کرمانشاه

شاه بختی رستمی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 55-64

چکیده
  طی چند دهه اخیر عواملی چون رشد جمعیت، نیاز به سطوح بالاتر اشتغال، محدودیت­های بخش کشاورزی و نیاز به فعالیت­های جدید ضرورت گسترش فعالیت­های صنعتی را در ایران بیش از پیش آشکار ساخته است. یک شهرک صنعتی، به عنوان بهینه­ترین روش استفاده از فضای جغرافیایی، مکانی برای تمرکز واحدهای صنعتی و تولیدی است. تصمیمات خوب درباره گسترش و مدیریت ...  بیشتر