با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل تطبیقی راهبردهای بازآفرینی کالبدی در بافت‌های ناکارآمد شهر نیشابور

سیدمهدی موسی کاظمی؛ رستم صابری فر؛ حسین رحیمی؛ نرگس سادات رضوی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 48-66

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68395.2685

چکیده
  بهبود کیفیت و شرایط زیستی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، نیازمند ارائه راهبردهای متناسب با وضعیت و ویژگی‌های هر بافت است. در این پژوهش، وضعیت موجود بافت‌های ناکارآمد شهر نیشابور از بعد کالبدی، بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است. این بافت‌ها در دو دسته جداگانه شامل بافت میانی  (و تاریخی) و بافت حاشیه‌ای مطالعه شده است. روش تحقیق، ...  بیشتر

نقش حکمروایی مطلوب شهری در رفع ناپایداری بافت‌های ناکارآمد میانی شهر سمنان

مهدی صمیمیان؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62721.2575

چکیده
  بافت­های ناکارآمد شهری از یک سو بدلیل مشکلات متفاوت و درصد بالایی از جمعیت شهری از سوی دیگر در  مقایسه با بافت­های دیگر شهر اهمیت بسزایی دارند هدف از این تحقیق، بررسی نقش دولت­ و استفاده از فرایندهای حکمروایی در تحقق توسعه و پایداری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به طور مؤثر و جامع است. در تحقیق حاضر برای شناخت نقش حکمروایی ...  بیشتر