با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مدل‌سازی و ارائه الگوی پیاده‌راه شهری خرم‌آباد

معصومه عزیزی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.30473/psp.2023.57500.2433

چکیده
  پیاده‌راه بخشی از فضای شهری است که حرکت پیاده در اولویت بوده و حرکت سواره در تمام یا بخشی از ساعات شبانه‌روز در آن حذف می‌شود. پیاد‌­راه علاوه بر تأمین دسترسی، فضایی سرزنده، امن و راحـت را بـرای حضور گروه‌های مختلف اجتماعی، برقراری تعاملات اجتماعی و انجام فعالیت‌های اختیاری ایجاد می‌کند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیاده‌راه ...  بیشتر