با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
واکاوی زیبایی‌شناسی منظر شبانه فضاهای شهری با تکیه بر هویت فرهنگی

حسن فریدون زاده؛ گلناز کشاورز

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 113-127

https://doi.org/10.30473/psp.2023.65921.2637

چکیده
  عوامل بصری در نورپردازی منظر شبانه می­توانند مفاهیم فرهنگی و هویتی را در قالب نشانه­هایی منتقل کنند. این نشانه­های بصری را می­توان «نشان­های فرهنگی» در منظر شبانه نامید. «اصول و قواعد زیبایی­شناسی بومی هر شهر به­عنوان هویت فرهنگی در قالب یک ابزار، می­تواند مدل و چارچوبی برای هویت بخشی به شهر از طریق نورپردازی ...  بیشتر