با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
مدل‌سازی الگوهای حاکم بر پراکندگی چاه‌های آب با استفاده از آمار فضایی (مورد مطالعه: حوضه ماهیدشت، کرمانشاه)

شاه بختی رستمی؛ فاطمه رستمی؛ احسان جباری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/psp.2022.59774.2492

چکیده
  علی­رغم قابلیت­های فراوان آمار فضایی در مدل­سازی و تبیین عوارض مختلف محیطی و شناسایی الگوهای حاکم بر پراکندگی آن­ها، در مطالعات پیشین از این قابلیت­ها استفاده­ی چندانی به ویژه در حوزه­ی مطالعات آب به عمل نیامده است. هدف مطالعه حاضر مدل­سازی الگوهای حاکم بر پراکندگی چاه­های آب در حوضه آبریز ماهیدشت در استان کرمانشاه ...  بیشتر

تحلیل الگوی فضایی _ زمانی کشت غلات در ایران

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمد رضا رضوانی؛ فاطمه جمشیدی؛ بهمن طهماسی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 125-142

https://doi.org/10.30473/psp.2021.55669.2377

چکیده
  کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از بخش‌های مهم اقتصاد به حساب می‌آید. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، تأمین امنیت غذایی افراد به چالشی بزرگ تبدیل شده است، تا جایی که که رفع گرسنگی به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه هزاره تعیین شده است. در همین زمینه، با توجه به استراتژیک بودن غلات و نقش مؤثر آن در تأمین امنیت غذایی کشور، ...  بیشتر

تحلیل فضایی خدمات پیشرفته (APS) شهری با استفاده از آمار فضایی، پژوهش موردی: شهر اردبیل

علیرضا محمدی؛ سپیده ‌نوری؛ الهه پیشگر

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.30473/psp.2018.4832

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل فضایی پراکنش و الگوی فضایی خدمات پیشرفته (APS) در یکی از شهرهای میانه‌ اندام کشور (اردبیل) است. جامعة آماری پژوهش را 2100 واحد فعالیتی در چهار گروه از خدمات پیشرفته شامل خدمات بانکی و مالی، بهداشتی و درمانی، املاک و مستغلات و بیمه تشکیل می‌دهند. این پژوهش از نوع تحلیلی است و برای گردآوری‌ و پیاده‌سازی داده‌ها از روش ...  بیشتر