با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
ارزیابی نقش مدیریت محلی در توسعه و بهسازی کاربری اراضی(مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان خرمدره)

محمد تقی حیدری؛ مریم رحمانی؛ مجید حضرتی؛ محمدتقی بوئینی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 105-120

https://doi.org/10.30473/psp.2021.51682.2273

چکیده
  کاربری اراضی و مدیریت آن، یکی از محورهای مهم در زمینۀ توسعه پایدار و حفظ منابع و بهره‌برداری صحیح از آن­ها است. در این راستا هدف این نوشتار بررسی نقش مدیران محلی در مدیریت کاربری اراضی‌ و جلوگیری از تغییر کاربری غیررسمی در نواحی روستایی شهرستان خرمدره است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای ...  بیشتر

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

اکرم فروغی فر؛ سولماز دشتی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 101-114

https://doi.org/10.30473/psp.2020.41954.1476

چکیده
  امروزه جهان در حال توسعه، رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است که اثر قابل‌توجهی روی تشدید کاربری زمین دارد. بنابراین، مدل‌سازی و پیش‌بینی الگوهای رشد برای برنامه­ریزان و طرفداران حفظ منابع طبیعی جهت تنظیم راهبرد توسعه پایدار، امری بسیار حیاتی است که هدف اصلی آن‌ شناسایی عوامل و روند تغییرات در آینده براساس تغییرات گذشته است. ...  بیشتر

نقش تغییرات کاربری اراضی بر فرم فضایی جزایر حرارتی در شهر مشهد

رحمان زندی؛ مختار کرمی؛ جلال طاهری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.30473/psp.2020.6590

چکیده
  طی چهار دهه اخیر رشد شتابان شهرنشینی سبب تغییر و تحول پدیده­های طبیعی تغییر و تحول شده­اند. این تغییرات در نهایت موجب تغییرات دمای سطح زمین شده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی شهر مشهد در بازه زمانی  1998 تا 2016 است. بدین ترتیب با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده (2016، 1998) ...  بیشتر

تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای ییلاقی شهرستان بینالود

حمدالله سجاسی قیداری؛ ایدا صدرالسادات

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 11-30

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6387

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه گردشگری در نواحی روستایی و با تأکیـد بـر تغییرات کاربری اراضی انجام شده است؛ زیرا توسعه روزافزون فعالیت­های گردشگری به ویژه در روستاهای حاشیه پیرامون شهری، سبب تغییرات کالبدی گسترده­ای در روستاهای دارای جاذبه طبیعی شده است. دراین مطالعه از روش­شناسی توصیفی- تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه­ای ...  بیشتر

تدوین الگوی بهینه‌ی کاربری اراضی با رویکردِ اکولوژیک در مجموعه شهری مشهد

هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان؛ نریمان جهانزاد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 71-82

https://doi.org/10.30473/psp.2019.5832

چکیده
  در زمینه کاربری اراضی سه دیدگاه دیدگاه اقتصاد-محور، دیدگاه عدالت-محور و دیدگاه توسعه‌ی پایدار وجود دارد. در چند دهه ی اخیر رویکرد توسعه‌ی پایدار به پارادایمی غالب در اندیشه ی برنامه‌ریزی کاربری اراضی منجر شده است. برنامه‌ریزی کاربری زمین، از این منظر، بهره‌گیری عقلایی از زمین است که بر محور حفاظت از محیط زیست گام بر می‌دارد. در  ...  بیشتر

پایش و پیش‏ بینی تغییرات کاربری اراضی و گسترش فیزیکی شهر بابل در دوره زمانی 1419-1364 با استفاده از تصاویر چندزمانه لندست

محمد کریمی فیروزجایی؛ مجید کیاورز؛ محسن کلانتری

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 32-52

https://doi.org/10.30473/psp.2018.5257

چکیده
  امروزه تغییرات کاربری اراضی و گسترش بی رویه فیزیکی شهرها سبب مشکلات متعددی از جمله، در هم تنیدگی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات کاربری اراضی و گسترش فیزیکی شهر بابل طی 30 سال گذشته و پیش‏بینی روند تغییرات کاربری‏ اراضی برای آینده می‏باشد. برای این منظور از تصاویر چند زمانه لندست برای ...  بیشتر