با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
واکاوی زیبایی‌شناسی منظر شبانه فضاهای شهری با تکیه بر هویت فرهنگی

حسن فریدون زاده؛ گلناز کشاورز

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 113-127

https://doi.org/10.30473/psp.2023.65921.2637

چکیده
  عوامل بصری در نورپردازی منظر شبانه می­توانند مفاهیم فرهنگی و هویتی را در قالب نشانه­هایی منتقل کنند. این نشانه­های بصری را می­توان «نشان­های فرهنگی» در منظر شبانه نامید. «اصول و قواعد زیبایی­شناسی بومی هر شهر به­عنوان هویت فرهنگی در قالب یک ابزار، می­تواند مدل و چارچوبی برای هویت بخشی به شهر از طریق نورپردازی ...  بیشتر

زیبایی‌شناسی منظر فرهنگی شهر در مختصات جغرافیا و قومیت (نمونه موردی: قوم بلوچ)

حسن فریدون زاده؛ گلناز کشاورز؛ فهیمه یاری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 67-78

https://doi.org/10.30473/psp.2019.6068

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه الگویی به منظور حفظ ابعاد فرهنگی و هویتی شهرهای قومیتی در فرایند توسعه است. الگویی که بر اساس آن بتوان به استخراج معیار و مولفه هایی هویتی جهت زیبایی شناسی منظر دست یافت. چنانچه زیبایی­شناسی منتج از نشان فرهنگی در زیبایی­شناسی توسعه منظر شهر اعمال شود، ابعاد فرهنگی و قومیتی شهر حفظ شده و به این ترتیب هر شهر ...  بیشتر