با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
تحلیل شبکه‌ای یکپارچگی فضایی نظام سکونتگاهی بخش مرکزی شهرستان تنکابن

محمد رمضان جورنبیان؛ فرهاد عزیزپور؛ علی اصغر طهماسبی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 13-32

https://doi.org/10.30473/psp.2023.68239.2679

چکیده
  روند تحولات توسعه منطقه‌ای به لحاظ نظری، روش­شناختی و تجربی در کشور نشان می‌دهد که اغلب تئوری‌های شکل گرفته‌ در قالب رویکرد‌های بالا به پایین برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ،نتوانستند توسعه (منطقه‌ای) را آنچنان که شایسته و بایسته است؛ هدایت نمایند. اتخاذ چنین رویکردهایی، نه تنها نابرابری‌ها را کاهش نداده‌اند؛ بلکه ساختارهای محیط ...  بیشتر

چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی مبتنی بر نگرش خبرگان دانشگاهی و اجرایی

فاطمه رضایی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ صدیقه حسینی حاصل

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/psp.2023.62809.2577

چکیده
  توسعه روستایی به عنوان هدف و یا راهبرد توسعه در بسیاری از کشورها مورد تأکید نظام سیاست­گذاری و برنامه­ریزی آن­ها است. برای دستیابی به این هدف، توجه به اصول محتوایی و رویه­ای برنامه­ریزی (توسعه روستایی) مبتنی بر ادبیات نظری-تجربی و  نگرش خبرگان در سطوح مختلف فضایی از جمله منظومه روستایی اهمیت دارد. تحقیق حاضر با هدف  ارائه ...  بیشتر